Faculty of Medicine
|

Clinical Skills Training Board

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ BAŞKOORDİNATÖRÜ

Prof Dr. F.Aslı Ceylan 

KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ KURULU KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Halise AKÇA

KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş YILDIRIM

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ACİL TIP AD

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş YILDIRIM

AİLE HEKİMLİĞİ AD

Dr. Öğr. Üyesi Basri F. DAĞCIOĞLU

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD

Doç. Dr. Halise AKÇA

Dr. Öğr. Üyesi Serhat EMEKSİZ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR AD

Prof. Dr. Göknur KALKAN

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ESER

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON AD

Prof. Dr. Müyesser ARAS

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD

Doç. Dr. Emine ARGÜDER

İÇ HASTALIKLARI AD

Doç. Dr. Mustafa TAHTACI

Doç. Dr. Bahar DEMİRCİ

Doç. Dr. Ali Abbas TAM

KARDİYOLOJİ AD

Doç. Dr. Hacı Ahmet KASAPKARA

NÖROLOJİ AD

Doç. Dr. Mehmet İlker YÖN

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD

Doç. Dr. Görkem Karakaş UĞURLU

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİ VE REANİMASYON AD

Doç. Dr. Fatma Kavak AKELMA

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ AD

Dr. Öğr. Üyesi Harun DEMİRCİ

GENEL CERRAHİ AD

Doç. Dr. Ersin Gürkan DUMLU

GÖZ HASTALIKLARI AD

Doç. Dr. Mücella YORGUN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD

Dr. Öğr. Üyesi Batuhan TURGAY

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ AD

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Eşref ERDOĞAN

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI AD

Doç. Dr. Kazım BOZDEMİR

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AD

Doç. Dr. Mahmut Nedim AYTEKİN

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ AD

Prof. Dr. M. Erol DEMİRSEREN

ÜROLOJİ AD

Dr. Öğr. Üyesi Bahri GÖK

Dr. Öğr. Üyesi Erdem KOÇ

GÖĞÜS CERRAHİSİ

Doç. Dr. İlknur Aytekin Çelik

ÇOCUK CERRAHİSİ

Doç. Dr. Müjdem Nur AZILI