Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Misyon - Vizyon

AYBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak

Misyonumuz:

Mühendislik ve temel bilimlerde;

* Bilimsel olarak donanımlı
* Bilgi birikimini toplum yararına kullanabilecek
* Teknoloji ve endüstrinin gelişimine öncülük edecek
* Mesleki ve akademik etik değerlere sahip

lider mühendisler yetiştirmek, teorik-uygulamalı akademik araştırmalar ile uluslararası düzeyde bilgi üretmek, ürettiğimiz bilgiler ile insanlığa faydalı olmaktır.

Vizyonumuz:

Mühendislik ve temel bilimlerde ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırmalarımız ile toplumun gelişimine katkıda bulunmaktır.