Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Ar-Ge 2022

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi
2022 Yılı Teşvik Raporu

Fakültemizde 2022 yılına dair yapılan ArGe amaçlı çalışmalar Akademik Teşvik kapsamında belirlenmiş ve bölümler/akademisyenler bazında açıklanmıştır. 

Fakültemizde görev yapan 153 öğretim elemanı mevcuttur. 46 öğretim üyesi 2022 yılı Akademik teşvik için 30 puan barajını geçecek çalışmalar yapmıştır. Bu kapsamda; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde akademik teşvik için

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • İnşaat Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Matematik
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  • Yazılım Mühendisliği

olmak üzere toplam 9 bölümden öğretim elemanları akademik teşvik başvurusunda bulunmuştur. 

Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları 2022 yılında 180 makaleyi hazırlayarak/hazırlanmasına katkı sağlayarak Uluslararası indekslerce taranan bilimsel dergilerde yayınını gerçekleştirdiler. Makaleler ile birlikte kitap bölümü, kitap ve bildiri çalışmaları da yapan öğretim elemanları 2022 yılında toplamda 284 adet yayın hazırladı/hazırlanmasına katkı sağladı. Toplamda dokuz farklı bölümden akademik teşvik başvurularını yapan öğretim elemanlarının katkılarıyla, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi toplamda 2296,0 puan ile 2022 yılı teşvik başvurularını gerçekleştirmiştir.

 

Tablo 1. Bölüm Bazında Yapılan Çalışmalarda Akademisyen Ortalama Puanları
Birim Makale Kitap Kitapta Bölüm Bildiri Toplam Yayın Uluslarası Proje Ulusal Proje Ortalama Teşvik Puanı
Bilgisayar Mühendisliği 15 0 1 5 21 0 3 48.09
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 34 0 0 19 53 0 11 47.70
Endüstri Mühendisliği 21 1 7 28 57 0 0 54.55
Enerji Sistemleri Mühendisliği 28 0 0 0 28 0 5 46.09
İnşaat Mühendisliği 9 0 1 11 21 0 4 32.80
Makine Mühendisliği 35 0 0 5 41 1 13 45.93
Matematik Mühendisliği 3 0 0 0 3 0 0 30.00
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 23 0 10 5 38 0 16 41.25
Yazılım Mühendisliği 12 1 4 4 22 0 1 56.70

 

 

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Şekil 1. Bölümler bazında ortalama puan dağılımı.

Başvuran öğretim elemanları içerisinde en yüksek ortalamayı Yazılım Mühendisliği bölümü elde etmiş, Yazılım Mühendisliği Bölümü’nü sırasıyla Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Matematik bölümleri takip etmiştir.

 

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Şekil 2. Bölüm bazında akademik teşvik başvuru yaparak 30 üzerinde puan alan öğretim elemanı sayısı

Şekil 2 incelendiğinde en çok başvuru 10 öğretim elemanı ile Makine Mühendisliği bölümünden gelmiştir.

Bir diğer analiz, bölümlerdeki toplam öğretim üyesi sayısı ile akademik teşvik programına başvuran öğretim elemanı sayısı arasındaki ilişkiyi açıklamak için Şekil 3’te verilmiştir.

 

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Şekil 3. Bölümlerde Akademik Teşvik Başvurusunda Bulunan Öğretim Üyesi ve Toplam Öğretim Üyesi Sayıları

Şekil 3 incelendiğinde hiçbir bölümde öğretim elemanlarının tamamının başvuruda bulunmadığı görülmektedir. Grafik genel olarak incelendiğinde bölüm bazında akademik teşvik programına başvuran öğretim elemanı sayısının toplam öğretim elemanına oranının %30 civarında olduğu görülmektedir.