Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Su Verimliliği Semineri Gerçekleştirildi

single

2 Ocak 2024 tarihinde, Etlik Batı A Blok Konferans Salonu'nda İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Davut Yılmaz tarafından, 'Su Verimliliği Seferberliği' çerçevesinde 'Su Tasarrufu Nereden Başlamalı' adlı bir seminer verildi. Bilindiği üzere, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği bir bölge olan Akdeniz kuşağında yer alan ülkemizde, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve kentleşme gibi faktörler, su kaynaklarının azalması sorununu daha da önemli hale getirmektedir.

Dr. Yılmaz, sunumuna dünya genelinde ve özellikle Türkiye'deki su kaynaklarının kullanım oranları ve alanları hakkında bilgi vererek başladı. Özellikle Türkiye'de su kaynaklarının büyük bir bölümünün tarımsal sulama alanlarında kullanıldığını vurguladı ve bu alanda alınabilecek tedbirler ile stratejiler üzerinde durdu. Seminer, özellikle tarımsal amaçla kullanılan su kaynaklarının verimliliğinin artırılmasına yönelik içeriğiyle katılımcılar tarafından büyük bir ilgi gördü ve oldukça bilgilendirici bulundu.