Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Fakültemizde “Cumhuriyet’in 100. Yılında Mühendislik Eğitimi” Semineri Gerçekleştirildi

single

Fakültemiz dönem içi seminerlerinden “Cumhuriyet’in 100. Yılında Mühendislik Eğitimi” seminerinin birinci kısmı 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 10:00 da gerçekleştirildi.

100 dakika süren seminerde ilk konuşmacı Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Çelik ‘Üniversitede Yetiştirilen Mühendis ve Üretilen ARGE’nin Sektörde Karşılığı’ başlıklı konuşmasında tarihimizde mühendislik etkileri ve Türkiye’deki mühendislik kalitesinden bahsetti. Ayrıca sunumunda eğitimimizde başarılı ve başarısız yönlerimizi sorgulayan öğretim üyemiz, kendi deneyimleri ve izlenimleri doğrultusunda sanayinin üniversite ve mühendislerden beklentisi hakkında bilgi verip konuşmasını mühendis adaylarına tavsiyeler ile bitirdi.

İkinci konuşmacı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Begüm Ünveroğlu Abdioğlu, ‘Uluslararası Perspektiften Mühendislik Eğitimi’ başlıklı konuşmasında Uluslararası mühendislik eğitimlerindeki benzerlik ve farklılıklardan yola çıkarak ülkemizde verdiğimiz mevcut eğitimde eksikliklerimiz ve iyi yanlarımızı analiz etti. Öğretim üyemiz mühendislik bölümlerinde okuyan kız öğrenci ve uluslararası öğrenci oranlarımız gibi analizleri de içeren sunumunda ayrıca mühendislikte uluslararası güncel sorunlar ve çözüm önerilerinden de söz etti.

Her bir sunumdan sonra gerek öğretim elemanlarımızın gerek öğrencilerimizin katkılarıyla mevcut sorunlarda farkındalık sağlandı ve çözüm önerileri getirildi.