Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Kitap Yayını: “NANOÜRETİM TEKNİKLERİ”

single

Üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Doğan Güzel’in editörlüğünü ve Dr.Öğr. Üyesi Begüm Ünveroğlu Abdioğlu’nun yardımcı editörlüğünü üstlendiği, günümüzün ve geleceğin teknolojilerinin temelini oluşturan nanoteknoloji alanında “Nanoüretim Teknikleri” adlı kitap Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

Nanoüretim tekniklerinin ayrıntılı olarak incelendiği Türkçe özgün bu kaynakta, fakültemizin Enerji Sistemleri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinden bazı öğretim üyeleri bölüm yazarlıklarında katkıda bulunmuş olup, kitapta ülkemizin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri de uzmanlık alanları ve tecrübeleriyle kitabın zenginleşmesini sağlamışlardır. Öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyoruz.