Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında AYBÜ’de Uygulanacak Olan Eğitim Modeli

26.3.2021

Bahar yarıyılında uygulanacak eğitim modeline ait detaylar üniversitemiz senatosunda değerlendirilmiştir.

Devamı