Tıp Fakültesi
|

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik Estetik Ve Rekonstrüktif Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SÖNMEZ ( ABD.BŞK )