Tıp Fakültesi
|

Fakülte Yönetim Kurulu

Görev Yetki ve Sorumluluklar

-          Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

-          Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

-          Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

-          Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

-          Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

-          Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

Doç.  Dr. Selma ÇALIŞKAN

 Doç. Temsilcisi

Doç.  Dr.  Atilla ÇİFCİ

 Doç. Temsilcisi

Dr.  Öğrt.  Üyes Burak NALBANT

 Dr. Öğrt. Üyesi Temsilcisi