Tıp Fakültesi
|

Afet ve Pandemi Danışma Kurulu

Prof. Dr. Hatice Rahmet GÜLER
Prof. Dr. Emine ALP MEŞE
Prof. Dr. Şervan GÖKHAN
Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK
Doç. Dr. Mustafa AKKAYA
Doç. Dr. Ahmet Gürhan GÜRÇAY
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Salih BAŞER