Tıp Fakültesi
|

Dekanın Mesajı

Değerli Çalışma Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

21 Temmuz 2010 tarihinde kurulan, 12 yaşında Ülkemizin en genç Tıp Fakültelerinden biri olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Tıp Fakültesi "Bilgi, İrade, Cesaret, Hız" misyonunu ön planda tutarak, öğrencilerini Dünyanın ve Ülkemizin en güncel ve geçerli, öncü bilim insanları yapmayı amaçlamıştır.

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmeyi siz çok değerli Tıbbiyelilerle hedeflemekteyiz. Fakültemiz, bünyesinde eğitim görmekte olan 2731 öğrencisi ile sadece ulusal bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda uluslararası kültürel bir mozaiktir. Aynı zamanda Tıp Fakültemiz, her biri kendi alanında ulusal ve uluslararası saygınlığı hak eden, alanında kendini kanıtlamış çok sayıda öğretim üyesi ve bilim insanına sahiptir.

Tıp Fakültesi olarak amacımız; ülkemizin ve dünyanın sağlık sorunlarını bilen ve toplum sağlığını yükseltecek temel ve klinik tıbbi bilgi, mesleksel beceriler ve tutumlarla donatılmış, iletişim kabiliyetleri yüksek, tıp bilimine katkı sağlayan, araştırmacı ve etik birer birey olarak, topluma örnek ve lider olabilecek hekimler yetiştirebilmektir.

Tıp Fakültesi öğrencilerimizi mezun olduktan sonra da sürekli araştıran, öğrenen, sorgulayan ve sahip oldukları ile yetinmeyip kendisini geliştiren birer hekim olarak görmek bizi mutlu edecektir. Hekimin bir başka görevi de araştırmacı ve bilim insanı olmaktır.  Tıp bilimi sürekli yeni gelişmeler ve icatların yaşandığı, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetin çok fazla olduğu bir alandır. Bilimsel açıdan güçlü, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, katılımcı ve araştırmacı hekimlerin yetişeceği ortamları sağlamak da bizim ana görevlerimizden biridir.

Fakültemizde Tıp eğitimi entegre sisteme dayanmaktadır. Bu sistemde dersler tek tek ve birbirinden bağımsız olarak verilmez, konular birbiri ile ilişkili sistemlere dayanan ders kurullarında multidisipliner bir yaklaşımla incelenir. Dönem III ‘e kadar olan, “Klinik Öncesi Dönem”, Dönem IV ve V; “Klinik Dönem” ve Dönem VI; “İntörnlük Dönemi” olarak adlandırılmaktadır.

Dönem I, II ve III ’te eğitimin yaklaşık %30’u laboratuvar çalışmaları, klinik beceriler eğitimi, iletişim becerileri eğitimi, öğrenci çalışma grubu etkinlikleri ve araştırma projesi uygulamalarından oluşmaktadır. Dönem IV ve V’de tıp eğitimi klinik stajlardan oluşur.

Dönem VI ’da öğrenciler bulundukları kliniklerde öğretim üyeleri gözetiminde tüm klinik çalışmalarda aktif rol ve sorumluluk almaktadırlar.

Sevgili öğrenciler, tıp eğitimi, ömür boyu süren bir eğitimdir. Bu yolun sonunda mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan, araştırmacı ve sorgulayıcı olan, bilgi ve kaliteleri ile fark yaratan hekimler olacaksınız.

Fakültemiz adına sizlere Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne hoş geldiniz der, sizlerle birlikte fakültemiz eğitim kadrosunda yer alan tüm öğretim üyelerimize ve idari personelimize başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı dilerim.

Sevgi ve saygılarımla.  

                                                                                                                                                                                                                                       Prof. Dr. Tuğba ENSARİ
                                                                                                                                                                                                                                                         Dekan  V.