Tıp Fakültesi
|

Fakülte Kurulu

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

-          Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

-          Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,

-          Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Prof.  Dr.  Murat AKÇAY

 Dahili tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof.  Dr.  Levent ÖZTÜRK

 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof.  Dr.  Özcan EREL

 Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Eyüp HORASANLI

 Prof. Temsilcisi

Prof. Dr.  Mustafa UĞURLU

 Prof. Temsilcisi

Doç. Dr. Mustafa TAHTACI

 Doç. Temsilcisi

 

 

 

Doç. Dr Sara EROL

 Doç. Temsilcisi

 

Dr.  Öğrt.  Üyesi Tuba ÖZDEMİR SANCI

 Dr. Öğrt. Üyesi Temsilcisi