Elektrik Elektronik Mühendisliği
|

ENGR 450 _ Application on Site

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde ENGR 450 – Engineering on Site dersini almak isteyen ve aşağıdaki kriterleri sağlayan öğrencilerimizin başvuru evraklarını 06.10.2023 tarihine kadar danışmanlarının elektronik posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde ENGR 450 – Engineering on Site dersini almak isteyen ve aşağıdaki kriterleri sağlayan öğrencilerimizin başvuru evraklarını 09.02.2024 tarihine kadar danışmanlarının elektronik posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru kriterleri:
 

 • Aday mühendisin ne sebeple olursa olsun, ilk iki sınıftan (1 ve2) dersi eksiği bulunmayacaktır. 4. Sınıfın altındaki sınıflardan dersinin olmaması.
 • Aday mühendis ENGR450 dersini alacağı dönemde 3. sınıftan en fazla 2 ders alabilir.
 • Not ortalamasının (GPA) an az 2.75 olması. (Güncellendi - 24.01.2024)
 • Anlaştığı firmada en az 1 elektrik ve/veya elektronik mühendisi çalışıyor olması.
 • Anlaştığı firmada toplamda en az 3 mühendis çalışıyor olması.
 • Haftada en az iki gün firmada çalışmalarını yapacak olması.

 

Başvuru belgeleri:
 

 • Güncel transkript.
 • Anlaştığı firmadan alacağı ve;
  1. Firmanın ilgili öğrenciyi kabul ettiğini (Öğrenci ad-soyad ve TCKN bilgilerini içermeli),
  2. Öğrencinin hangi tarihler arasında firmada çalışacağını,
  3. Öğrencinin haftada kaç iş günü çalışacağını,
  4. Firmanın kısa tanıtımını ve halihazırda çalıştırdığı mühendis sayılarını (detaylı: 3 elektrik-elektronik mühendisi, 2 makine mühendisi vs. gibi),

beyan eden imzalı ve kaşeli belge.

 

Başvuru belgeleri taratılıp kendi danışmanlarının elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, kabul edildiğinin ilanından sonra belgelerin asıllarını Bölüm Başkanlığına elden teslim edeceklerdir. Başvuru aşamasında lütfen belgeleri elden teslim etmeye çalışmayınız, elden belge kabul edilmeyecektir.

 

Not: Dersin kontenjanı bulunmamaktadır.