Sosyal Bilimler Enstitüsü
|

FORMLAR

ÖĞRENCİLER İÇİN FORMLAR

 

1) DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN FORMLAR:

YETERLİK AŞAMASI:

Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu

Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanak Formu

Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Formu


TEZ AŞAMASI:

Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu

Tez Öneri Formu   (Öğrenci Obs Sisteminden Transkript Alıp Forma Eklemelidir. Dil Puanı Gösterir Belge İle Teslim Ediniz.)

Thesis Proposal Form (Student Should Take Trnaskrıpt From Obs System And Add To The Form. Deliver With A Document Showing Language Point.)


DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ:

Doktora Tez İzleme Komitesi Teklifi


DOKTORA TEZ İLEME KOMİTESİ RAPORLARI:

Doktora Tez İzleme Komitesi Tez Değerlendirme Toplantı Tutanağı


DOKTORA TEZ SINAV JÜRİSİ OLUŞTURMA:

Doktora Tez Sınav Jürisi Atama Formu

(2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden İtibaren Kayıt Olan Doktora Öğrencilerimizin Sınav Jürisi Atanabilmesi İçin Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 32. Madde 4. Fıkrasında İstenen Ön Şartı (Bilimsel Makale Ve Benzeri Çalışma) Yerine Getirmiş Olması Ve Çalışmasını Ek Olarak Formla Birlikte Vermesi Gerekmektedir.) Yönetmelik İçin Tıklayınız.


DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI:

Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu

Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu (HER BİR JÜRİ ÜYESİ İÇİN 1 ADET)

Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (Doktora)

Not Düzeltme Formu

İNTİHAL ORANINI GÖSTEREN DANIŞMAN İMZALI RAPOR


DOKTORA İÇİN DİĞER FORMLAR:

Doktora Tez Baslığı  Değişikliği Formu


 

2) YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN FORMLAR:

TEZ AŞAMASI:

Tez Öneri Formu  (Öğrenci Obs Sisteminden Transkript Alıp Forma Eklemelidir. Dil Puanı Gösterir Belge İle Teslim Ediniz.)

Thesis Proposal Form (Student Should Take Transkript From Obs System And Add To The Form. Deliver With A Document Showing Language Point.)


YÜKSEK LİSANS TEZ SINAV JÜRİSİ OLUŞTURMA:

Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi Atama Formu

(2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden İtibaren Kayıt Olan Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerimizin Sınav Jürisi Atanabilmesi İçin Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 24. Madde 5. Fıkrasında İstenen Ön Şartı (Bilimsel Makale Ve Benzeri Çalışma) Yerine Getirmiş Olması Ve Çalışmasını Ek Olarak Formla Birlikte Vermesi Gerekmektedir.) Yönetmelik İçin Tıklayınız.


YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI:

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu

Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu (HER BİR JÜRİ ÜYESİ İÇİN 1 ADET)

Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (Tezli Yüksek Lisans)

Not Düzeltme Formu

İNTİHAL ORANINI GÖSTEREN DANIŞMAN İMZALI RAPOR


Yüksek Lisans Tez Konusu / Başlığı Değişikliği Formu

ORTAK FORMLAR:

Ders Ekleme/Çıkarma - Harç Ödeme - Ders Onayı/Danışman Onayı Formu

Doktora/Yüksek Lisans Tez Danışmanı Değiştirme Formu

Doktora/Yüksek Lisans İkinci (2) Tez Danışmanı Atama Formu

Pasif Durumdaki Öğrencilerin Danışman Belirlemesi İçin Form

Not Düzeltme Formu

Kayıt Dondurma İstem Formu

Kayıt Sildirme Dilekçesi

Belge Talep Formu

Askerlik Durum Belgesi

Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu

Ders Saydırma Formu

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Talep Formu

Lisansüstü Programlar Arası Geçiş Başvuru Formu

Ana Bilim Dalı Görüşü Formu


 

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İÇİN FORMLAR:

Yayım izin formu

Ekders Telafi Formu

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

İzin Formu

Ana Bilim Dalı Görüşü Formu