Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Ar-Ge 2023

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
2023 Yılı Teşvik Raporu

Fakültemizde 2023 yılına dair yapılan ArGe amaçlı çalışmalar Akademik Teşvik kapsamında belirlenmiş ve bölümler bazında açıklanmıştır. Buna göre Fakültemizde Akademik Teşvik kapsamında yapılan çalışmalar başlıca yayın, makale, bildiri ve proje kalemleri altında toplanmıştır.

Fakültemizde 97’si öğretim üyesi olmak üzere görev yapan toplam 157 öğretim elemanı mevcuttur. 4’ü araştırma görevlisi olmak üzere toplam 61 öğretim elamanı, 2023 yılı akademik teşvik için 30 puan barajını geçecek çalışmalar yapmıştır.

2023 yılı için akademik teşvik programına başvuran öğretim elamanı sayısının toplam öğretim elemanı sayısına oranı %37’dir. Sadece öğretim üyeleri göz önüne alındığında bu oran %63’e çıkmaktadır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde akademik teşvik için;

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • İnşaat Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Matematik
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  • Yazılım Mühendisliği

olmak üzere toplam 9 bölümden öğretim elemanları akademik teşvik başvurusunda bulunmuştur. Söz konusu bölümlerin puan dağılımı Tablo 1'de verilmiştir.

 

Tablo 1. Bölüm Bazında Yapılan Çalışmalarda Akademisyen Ortalama Puanları
Birim Makale Kitap Kitapta Bölüm Bildiri Toplam Yayın Proje Ortalama Teşvik Puanı

Bilgisayar Mühendisliği

25

0

1

11

42

1

30.2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

60

0

2

45

110

4

48.0

Endüstri Mühendisliği

40

1

18

41

101

0

56.2

Enerji Sistemleri Mühendisliği

43

0

1

10

60

0

46.9

İnşaat Mühendisliği

26

0

3

23

53

0

42.2

Makine Mühendisliği

68

0

0

17

95

5

52.3

Matematik Mühendisliği

17

0

0

4

21

0

41.5

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

45

0

17

14

77

11

49.6

Yazılım Mühendisliği

32

1

8

14

57

5

43.8

 

Fakültemiz öğretim elemanları, 2023 yılında 356 makaleyi hazırlayarak/hazırlanmasına katkı sağlayarak Uluslararası İndekslerce taranan bilimsel dergilerde yayınlarını gerçekleştirmişlerdiler. Makaleler ile birlikte kitap bölümü, kitap ve bildiri çalışmaları kapsamında öğretim elemanlarımız, 2023 yılında toplamda 231 adet yayın hazırlamış/hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Toplamda 9 farklı bölümden akademik teşvik başvurularını yapan öğretim elemanlarının katkılarıyla, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi toplamda 2863.8 puan ile 2023 yılı teşvik başvurularını gerçekleştirmiştir.

Şekil 1’den akademik teşvik başvurusunda bulunan öğretim elemanları içerisinde en yüksek ortalamayı Endüstri Mühendisliği Bölümünün elde ettiği görülmektedir. Endüstri Mühendisliği Bölümünü sırasıyla Makine Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri takip etmiştir.

 

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Şekil 1. Bölümler bazında ortalama akademik teşvik puan dağılımı.

Şekil 2 incelendiğinde en çok başvuru, 11 öğretim üyesi ile Makine Mühendisliği Bölümünden geldiği görülmektedir.

 

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Şekil 2. Bölüm bazında akademik teşvik başvuru yaparak 30 üzerinde puan alan öğretim elemanı sayıları

Bölümler bazında akademik teşvik almayı hak kazanan öğretim elemanı sayısı ile toplam öğretim elemanı sayısı arasındaki ilişki Şekil 3’te verilmiştir.

 

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Şekil 3. Bölümlerde Akademik Teşvik Başvurusunda Bulunan Öğretim Üyesi ve Toplam Öğretim Üyesi Sayıları

Şekil 3’ten anlaşılacağı üzere, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde akademik teşvik almayı hak kazanan öğretim elemanı sayısı, toplam öğretim eleman sayısının %57’si oluşturarak, oransal katılımın en yüksek olduğu bölüm olmuştur. Bunu %44 oranla Makine Mühendisliği Bölümü takip etmiştir.