Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

AYBUZEM Temsilcileri

Unvan Ad-Soyad Bölüm
Dr. Öğr. Üys. Gökhan Koray GÜLTEKİN Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üys. Abdülkadir TAŞDELEN Yazılım Mühendisliği
Arş. Gör. Hasan Burak YÜCEL İnşaat Mühendisliği