Elektrik Elektronik Mühendisliği
|

Misyon & Vizyon

Elektrik ve elektronik mühendisliği toplum için bilgi üreten teknolojilerin geliştirilmesini sağlayan en önemli bölümlerden birisidir. Genel olarak elektrik ve elektronik mühendisleri kayıt, işleme, iletim, paylaşım ve analiz için kullanılan ses, görüntü ve benzeri verileri tespit edecek cihaz, bağlantı, ağ ve sistemlerin tasarım ve geliştirilmesinde rol almaktadır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak görevimiz öğrencilerimize tasarım, geliştirme, üretim ve disiplinler arası ortak çalışma becerilerini kazandırmaktır. Müfredatımızda, öğrencilerin yer almak isteyebileceği elektronik cihazlar ve devreler, optik, haberleşme sistemleri, bilgi işleme ve diğer araştırma alanlarının seçmeli dersleri yer almaktadır. Öğrencilerimiz ilgi duydukları araştırma alanlarına göre aldıkları seçmeli dersler ile deneyim kazanmaktadır. Temel araştırma konularımız fotonik, RF ve mikrodalga sistemler ve teknolojileri, haberleşme teorisi ve uygulamaları, medya teknolojisi, sinyal, ses ve görüntü işleme, biyomedikal mühendisliği, robotik ve güç elektroniğidir.