Sağlık Bilimleri Enstitüsü
|

Misyon

Disiplinler arası iletişim ve eş güdüm çerçevesinde ülkemizin bilim politikasını olumlu yönde etkileyecek ve ülkeye fayda sağlayacak şekilde eğitim ve öğretimi düzenlemek ve söz konusu programlar ile araştırmaları artırarak üniversitemizin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.