Sağlık Bilimleri Enstitüsü
|

Web Komisyonu

KOMİSYON GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Prof. Dr. Sena KAPLAN

Enstitü Müdür V.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DELEN

Enstitü Müdür Yardımcısı

Üye

Ferhat SAKALTAŞ

Memur