Sağlık Bilimleri Enstitüsü
|

Kalite Komisyonu

KOMİSYON GÖREVİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Başkan

Prof. Dr. Sena KAPLAN

Enstitü Müdür V.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DELEN

Enstitü Müdür Yardımcısı

Üye

Ahmet Doğan

Enstitü Sekreter V.

Üye

Arş. Gör. Hilal ASLAN

Araştırma Görevlisi