Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|

Staj

İŞLEMLER

BAŞVURU TARİHLERİ

AÇIKLAMA

-Staj yerine onaylatılan “Zorunlu Staj Formları”nın (2 nüsha) program başkanlığına teslim edilmesi

En geç 29 Mayıs 2023 tarihine kadar program başkanlığına teslim edilecek

Eksiksiz şekilde doldurulan 2 nüsha form staj yerine onaylatıldıktan sonra staj komisyonunun onayı için ilgili program başkanlığına teslim edilir.

-Öğrenci tarafından doldurulan “Sigorta İşlemleri Başlatma Belgesinin” teslim edilmesi (Müstahaklık Belgesi de eklenecek)

29 Mayıs-2 Haziran 2023 haftası içerisinde program başkanlığına teslim edilecek

(Bu tarihlerden önce ve sonra belge teslim etmeyiniz)
 

Eksiksiz şekilde doldurulan forma, Sosyal Güvenlik Kurumundan veya https://www.turkiye.gov.tradresinden alınacak Müstahaklık belgesi eklenerek staj komisyonunun onaya için ilgili program başkanlığına teslim edilir.

Staj Tarihleri

 

Staj Başlangıç Tarihi

Staj Bitiş Tarihi

      Tarih

03/07/2023 Pazartesi 11/08/2023 Cuma (Çalışılacak Son Gün)

 

  • Staj ve Yarıyıl Uygulama Yönergesini indirmek için tıklayınız. Zorunlu staj süresi 30 iş günüdür.
  • Hafta sonu tatilleri ile resmi tatiller dikkate alınarak staj tarihleri belirlenmiştir.
  • Stajı takip eden akademik yarıyılın ilk haftası içinde staj defteri ve kapalı zarfa konulmuş olarak staj değerlendirme formu staj komisyonuna teslim edilir.

 

Staj için İstenilen Evrak ve Formları

İSTENEN BELGELER:

1. Zorunlu Staj Formu için tıklayınız

2. Sigorta Başlatma Belgesi için tıklayınız

3. Staj Defteri için tıklayınız

4. Staj Değerlendirme Formu için tıklayınız

5. Staj Sözleşmesi için tıklayınız

6. Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (Ücretli çalışacaklar için)