Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
|

Formlar

Fen Bilimleri Enstitüsü Formları İçin Tıklayınız.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Formları İçin Tıklayınız.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Formları İçin Tıklayınız.

Halk Sağlığı Enstitüsü Formları İçin Tıklayınız.

Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Formları İçin Tıklayınız.

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler için Ek Sınav Başvuru Formu

Kredi Transferi Talep Formu

Pasaport Harcı Muafiyet Formu 
Genel Dilekçe
Farklı Üniversiteden Yaz Okulu Dersi Alma Formu 
İlişki Kesme Formu
Mezun Durumdaki Öğrenciler İçin 40+2 Ders Alma Formu
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin “Dilmer” Başvuru Formu 
Lisansüstü Programlara Başvuru Beyan Formu
Lisansüstü Öğrencilerinin Askerlik Tecil Formu
Lisansüstü Hazırlık Sınıfına Devam Etmek İsteyen Öğrenciler İçin Dilekçe Örneği
Lisansüstü Yatay Geçiş Bilgi Formu (Ders Muafiyeti İçin)
Özel Öğrenci Başvuru Formu
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Giriş Belgesi
Dersten Çekilme Formu
İletişim Bilgileri Güncelleme Formu
Sabıka Kaydı Formu
Askerlik Beyan Formu
İkamet Adresi Beyan Formu
İkametgah İstek Formu (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)
Kimlik Kartı Talep Formu
Ödeme İadesi Başvuru Formu
Burs Ve Maddi Destek Ofisine Bilgi Beyan Formu
Not Bildirme / Not Düzeltme Formu
Ders Saydırma Ve İntibak İşlemleri Uygulamaları Formu
Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu
Savunma Sonrası Tez/Proje Teslim Ve Yayım İzin Formu
Tebligat Adresi Bilgi Formu(Tıp Fakültesi Mezun Öğrenciler İçin)
Gelir Beyan Formu (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)
Sabıka Kaydı Beyan Formu (Yabancu Uyruklu Öğrenciler İçin) 
Denklik Belgesi Teslim Taahütname Belgesi (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)  
Öğrenci Kayıt Sözleşmesi (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)
Student Registration Agreement (Foreign Nationality Students)
Kayıt Kılavuzu (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)
Registration Guide ( Foreign Nationality Students) 
Mezuniyete Üç Ders Sınavı Başvuru Formu