Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
|

Gelecek hesaplarınızı yakmayın! Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın!

single

Yükseköğretim kurulu tarafından gönderilen yazı doğrultusunda; 1  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  231.maddesi  ile  5549  sayılı  Suç  Gelirlerinin Aklanmasının  Önlenmesi  Hakkında  Kanun  ve  6415  sayılı  Terörizmin  Finansmanının  Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında sürdürülen çalışmalar çerçevesinde son dönemlerde özellikle üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını başkalarına kullandırmak suretiyle gelir elde ettiği, kullandırılan bu hesapların suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık gibi ağır hapis cezalarına neden olan suçlarda kullanıldığı bildirilmiş olup bahsi geçen hususta büyük mağduriyetler yaşanmaması maksadıyla dikkat edilmesi gerekmektedir.