Directorate of Student Affairs
|

Lost Diploma

KAYIP/ ZAYİ VE TAHRİBAT SEBEBİYLE İKİNCİ NÜSHA DİPLOMA

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı gereği, çeşitli nedenlerle başvuru yaparak, ikinci defa diploma düzenlenmesini talep eden öğrencilerden 600,00 TL ücret talep edilmesine karar verilmiştir.

Bu sebeple ikinci nüsha diploma talebi olanların,

        ►600,00 TL ödeme dekontu,

        ►Başvuru Dilekçesi,

        ►Kimlik Belgesi fotokopisi,

        ►Ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazetede 3 (üç) gün ara ile 2 (iki) kez kayıp ilanı verilen gazete ile birlikte,

Milli İrade Binası /Etlik veya Esenboğa Külliyesi / Çubuk yerleşkelerinde bulunan, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mezuniyet Ofisine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Banka Adı: Halk Bankası A.Ş.

Alıcı Adı:  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Banka Şube Adı ve Kodu: Merkez Şubesi/Ankara – 0194

Banka Hesap Numarası: 06 0001 20

IBAN Numarası: TR 28 0001 2009 1940 0006 0001 20 numaralı hesaba yatırılacaktır.

 

BELGE KAYBI

Diploma eki, geçici mezuniyet belgesi, sertifika veya kurs bitirme belgelerini kaybedenlere, aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri şartıyla Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen, Diploma Eki(Kayıp/yenileme) 750,00 tl, Geçici Mezuniyet Belgesi (Kayıp/yenileme) 1000,00 tl, Yandal Sertifika (Kayıp/yenileme) 1000,00 tl ücret ödeyerek bir defaya mahsus olmak üzere bu belgelerin ikinci nüshaları verilir

       

         ► Kayıp Belge Türüne Göre ödeme   dekontu,

           ►Başvuru Dilekçesi,

         ►Kimlik Belgesi fotokopisi,

         ►Ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazetede üçer gün ara ile iki kez kayıp ilanı verilen gazete.

 

Milli İrade Binası /Etlik veya Esenboğa Külliyesi / Çubuk yerleşkelerinde bulunan, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mezuniyet Ofisine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Banka Adı: Halk Bankası A.Ş.
Alıcı Adı: 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Banka Şube Adı ve Kodu: Merkez Şubesi/Ankara – 0194
Banka Hesap Numarası: 06 0001 20
IBAN Numarası: TR 28 0001 2009 1940 0006 0001 20

numaralı hesaba yatırılacaktır.

ÖRNEK KAYIP İLANI:

Kayıp Diploma / Kayıp Diploma eki / Kayıp Sertifika

“Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  ……………………………………………. Fakültesi/Enstitüsü/Konservatuvarı/Meslek Yüksekokulundan almış olduğum  Önlisans/ Lisans / Yükseklisans / Doktora diploması kaybedildiğinden hükümsüzdür. Adı Soyadı”  Şeklide yapılması gerekmektedir.

İkinci nüshalarını da kaybedenlere üçüncüsü hazırlanmaz. Yalnız daha önce aslının ve ikinci nüshasının düzenlendiği ve kaybedildiğini belirten kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin verilmesinde de ikinci nüshaların verilmesi usulü uygulanır.

 

DİPLOMANIN TAHRİP OLMASI DURUMUNDA:

Tahribata uğraması nedeniyle orijinal şekli ibraz edilen diploma, diploma eki ve mezuniyet belgeleri için ilan şartı aranmaksızın aynı yol izlenerek ikinci nüshaları verilir.