Directorate of Student Affairs
|

Diploma

DİPLOMA: 

        Mezuniyet İşlemleri tamamlanmasına müteakip mezun edilen öğrencilerin diplomaları, 15 iş gün içerisinde hazırlanmaktadır. (İl Sağlık Müdürlüğünce tescil yapılması gereken programlardan mezun olan öğrencilerin diplomaları, İl Sağlık Müdülüğünce tescil işlemi yapılmasına müteakip teslim edilecektir.)

      Mezuniyet işlemleri sonrasında diploması hazır olan öğrencilere, Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan E-posta adreslerine, diplomalarını teslim alabileceklerine dair E-posta gönderilmektedir. Diplomaların teslim alabileceklerine dair E-posta gönderilerine erişimde sorun yaşanmaması için E-posta adreslerinin güncellenmesi gerekmektedir. Diploma ve geçici mezuniyet belgeleri öğrencinin kendisine veya noter onaylı vekiline verilir. Öğrencilerin diploma teslimi için öğrenci kimlik kartını teslim etmeleri gerekmektedir.

MEZUN BELGESİ:

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimize kısa sürede diploma verilmesi planlandığından geçici mezuniyet belgesi düzenlenmemektedir.

Mezun olduğunu gösterir belge isteyen öğrencilerimizin, www.turkiye.gov.tr adresinden kullanıcı adları ve E-devlet şifreleri ile sisteme girerek sırasıyla aşağıdaki işlem basamaklarını yapmaları gerekmektedir:

     1- “e-hizmetler” sekmesi seçilir,

     2- “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında yer alan “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” seçeneği seçilir,

     3- “Belge Oluştur” butonuna basılır,

     4- “Dosya İndir” butonuna basılır,

     5- İndirilen pdf dosyasının çıktısı alınır.

 

ÖNLİSANS/LİSANS:

Önlisans ve Lisans Programlarında kayıtlı olan ve tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00/4,00 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet işlemleri için tıklayınız...

 

LİSANS ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYAMAYANLAR İÇİN İKİ YILLIK ÖNLİSANS:

Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans diploması verilir.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA:

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans/doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans/doktora öğrencisine yüksek lisans/doktora diploması verilir. Mezuniyet işlemleri için tıklayınız...

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine, tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet işlemleri için tıklayınız...

 

İKİNCİ NÜSHA DİPLOMA DÜZENLENMESİ:

Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgelerini kaybedenlere, aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri şartıyla ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabulü halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu belgelerin ikinci nüshaları verilir. 

KAYIP/ ZAYİ VE TAHRİBAT SEBEBİYLE İKİNCİ NÜSHA DİPLOMA

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı gereği, çeşitli nedenlerle başvuru yaparak, ikinci defa diploma düzenlenmesini talep eden öğrencilerden 1.500,00 TL ücret talep edilmesine karar verilmiştir.

Bu sebeple ikinci nüsha diploma talebi olanların,

        ►1.500,00 TL ödeme dekontu,

        ►Başvuru Dilekçesi,

        ►Kimlik Belgesi fotokopisi,

        ►Ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazetede 3 (üç) gün ara ile 2 (iki) kez kayıp ilanı verilen gazete ile birlikte,

Milli İrade Binası /Etlik veya Esenboğa Külliyesi / Çubuk yerleşkelerinde bulunan, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mezuniyet Ofisine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Banka Adı: Halk Bankası A.Ş.

Alıcı Adı:  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Banka Şube Adı ve Kodu: Merkez Şubesi/Ankara – 0194

Banka Hesap Numarası: 06 0001 20

IBAN Numarası: TR 28 0001 2009 1940 0006 0001 20 numaralı hesaba yatırılacaktır.

 

BELGE KAYBI

Diploma eki, geçici mezuniyet belgesi, sertifika veya kurs bitirme belgelerini kaybedenlere, aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri şartıyla Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen, Diploma Eki(Kayıp/yenileme) 750,00 tl, Geçici Mezuniyet Belgesi (Kayıp/yenileme) 1000,00 tl, Yandal Sertifika (Kayıp/yenileme) 1000,00 tl ücret ödeyerek bir defaya mahsus olmak üzere bu belgelerin ikinci nüshaları verilir

       

         ► Kayıp Belge Türüne Göre ödeme   dekontu,

           ►Başvuru Dilekçesi,

         ►Kimlik Belgesi fotokopisi,

         ►Ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazetede üçer gün ara ile iki kez kayıp ilanı verilen gazete.

 

Milli İrade Binası /Etlik veya Esenboğa Külliyesi / Çubuk yerleşkelerinde bulunan, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mezuniyet Ofisine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Banka Adı: Halk Bankası A.Ş.
Alıcı Adı: 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Banka Şube Adı ve Kodu: Merkez Şubesi/Ankara – 0194
Banka Hesap Numarası: 06 0001 20
IBAN Numarası: TR 28 0001 2009 1940 0006 0001 20

numaralı hesaba yatırılacaktır.

ÖRNEK KAYIP İLANI:

Kayıp Diploma / Kayıp Diploma eki / Kayıp Sertifika

“Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  ……………………………………………. Fakültesi/Enstitüsü/Konservatuvarı/Meslek Yüksekokulundan almış olduğum  Önlisans/ Lisans / Yükseklisans / Doktora diploması kaybedildiğinden hükümsüzdür. Adı Soyadı”  Şeklide yapılması gerekmektedir.

İkinci nüshalarını da kaybedenlere üçüncüsü hazırlanmaz. Yalnız daha önce aslının ve ikinci nüshasının düzenlendiği ve kaybedildiğini belirten kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin verilmesinde de ikinci nüshaların verilmesi usulü uygulanır.

 

DİPLOMANIN TAHRİP OLMASI DURUMUNDA:

Tahribata uğraması nedeniyle orijinal şekli ibraz edilen diploma, diploma eki ve mezuniyet belgeleri için ilan şartı aranmaksızın aynı yol izlenerek ikinci nüshaları verilir.