Directorate of Student Affairs
|

Frequently Asked Questions for High Honour Students

                        %10 BAŞARI DİLİMİ- ONUR-YÜKSEK ONUR

 

?İkinci öğretimde okuyan öğrenciler %10 başarı dilimine nasıl girer?

 

üİlgili fakültenin belirlediği dersleri alan öğrenciler arasından mevcut belirlenerek, bulunduğu sınıfın tüm derslerini almış ve başarmış olan öğrenciler ağırlıklı not ortalamasına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Daha sonra %10 belirleme kriterlerine göre hesaplama yapılır. Kriterler için tıklayınız.                  

üGüz döneminde %10 başarı dilimine giren öğrenciler Bahar dönemi ücretlerini ödeyip daha sonra bahar dönemine ait dekont ve ücret iadesi formunu OİDB ye sunmaları karşılığında ödeme iadesi alırlar, Bahar döneminde %10 başarı dilimine giren öğrenciler bir sonraki Güz dönemi öğrenim ücretlerini I. Öğretim katkı payı tutarında öderler.

 

?Onur-Yüksek Onur Öğrencisi olabilmek için sağlanması gereken koşullar nelerdir?

 

üKayıtlı öğrencilerden aldığı tüm derslerini başaran, ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3,49 arasında olan Onur Öğrencisi, ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üzeri olan Yüksek Onur Öğrencisi kabul edilir. Ancak disiplin cezası alan veya FD, FF ve DZ notu olan öğrenci belirtilen not ortalamasını sağlasa dahi Onur Öğrencisi ya da Yüksek Onur Öğrencisi olamaz.