Directorate of Student Affairs
|

Frequently Asked Questions for International Students

                                        Uluslararası Öğrenci Ofisi

 

?Yurtdışından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ)’nin ilgili programlarına başvuru şartları nelerdir?

üYurtdışından adayların başvurusu için duyurular Üniversitemizin web sayfasında yayımlanmaktadır. Güncel başvuru şartları için web sayfamızı takip etmenizi önemle rica ederiz. Genel olarak AYBÜ ön lisans ve lisans programlarına başvurular, lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları şartıyla aşağıdaki dört kategoriye göre alınmaktadır. 

  1. Yabancı Uyruklu Kontenjanı: Tek uyruklu başka ülke vatandaşları veya sonradan Türk vatandaşı olan yabancı uyrukluların başvuru yapacağı kontenjan tipidir.
  2. Mavi Kart Kontenjanı5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılan kişilere verilen Mavi Kart sahiplerinin başvuru yapacağı kontenjan tipidir.
  3. Lise eğitimini yurtdışında bitiren T.C. vatandaşlarının KontenjanıT.C. vatandaşı veya doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklulardan lise eğitimini yurtdışında bitiren adayların başvuru yapacağı kontenjan tipidir.
  4. Suriye KontenjanıSuriye Arap Cumhuriyeti’nde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşlarından “Geçici Koruma Kimlik” Belgesine sahip adayların başvuru yapacağı kontenjan tipidir.

           Başvuru esnasında adaylardan lise diploması, Apostil tasdikli Türkçe Tercümesi (Diploması olmayanlar Geçici Mezuniyet Belgesi sunabilir), Lise Not Dökümü Belgesi (Transkript) ve Apostil                 tasdikli Türkçe Tercümesi, Üniversitemizce belirlenmiş uluslararası (IB, SAT, ACT vb) ve ülkelere özgü (Abitur, Matura vb.) üniversite giriş sınavlarında başvuru için yeterli asgari puana sahip                 olunduğunu gösterir geçerli sınav sonucu ve sertifikalar varsa talep edilmektedir.

           Lisansüstü programlara başvuru şartları için aşağıda verilen linklerden ilgili Enstitünün web sayfasını inceleyebilirsiniz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Enstitüleri

Fen Bilimleri Enstitüsü

https://aybu.edu.tr/fenbil/

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

https://aybu.edu.tr/saglikbil/

Sosyal Bilimler Enstitüsü

https://aybu.edu.tr/sosyalbil/

Halk Sağlığı Enstitüsü

https://aybu.edu.tr/halksag/

Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü

https://aybu.edu.tr/yulisa/

 

?Yurtdışından öğrenci alımı kontenjanlarına başvuru zamanını nasıl öğrenebilirim?

üÜniversitemize yurtdışından öğrenci alımı için başvurular genel olarak yılda bir defa, Mayıs-Haziran aylarında alınmaktadır. Üniversitemizin web sayfasında duyurular kısmında ilgili tarihlerde, yurtdışından adayların başvurusu için ilanlar yayımlanmakta olup güncel başvuru tarihleri için web sayfamızı takip etmenizi önemle rica ederiz.

 

?Yurtdışından öğrenci alımı kapsamında nasıl başvuru yapabilirim?

üİlgili akademik yıl için başvuru kılavuzunda belirtilen şartların sağlanması ve ilgili belgelere sahip olunması halinde Üniversitemizin web sayfasında yurtdışından öğrenci başvuruları alım tarihlerinde açılacak “Online Başvuru Sistemi” üzerinden doğrudan başvuru yapılabilir. Üniversitemize başvurularla ilgili yetkilendirilmiş hiçbir kurum veya kişi bulunmamaktadır. Adayların, web sayfamızda yayımlanan ilgili duyurulardaki adımları takip ederek başvurularını yapmaları yeterlidir. Söz konusu duyuruların ve ilgili açıklamaların dikkatlice okunması önemle tavsiye edilir.

 

?Henüz mezun olmadığımdan lise diplomamı alamadım. Başvuru yapabilir miyim?

üLise son sınıfta olup henüz mezun olmamış adaylar, okudukları liseden o dönemin sonunda mezun olabileceklerine dair Geçici Mezuniyet Belgesi veya resmi bir yazı sunarak yurtdışından öğrenci kontenjanlarına başvuru yapabilir.

 


?Başvuruda kabul edilen diplomalar/sınavlar (SAT, IB vb.) ve minimum puanları nelerdir?

üÜniversitemizce her yıl başvuru şartları güncellenmekte olup ilgili akademik yılın alım sürecinde bu şartlar Başvuru Kılavuzunda detaylı şekilde anlatılmaktadır. Bu kapsamda güncel bilgiler için web sayfamızda yayımlanan ilgili duyuruların takip edilmesi yararlı olacaktır. Önceki yıllarda alımlarda kabul edilen diplomalar/sınavlar ve minimum puanlar için tıklayınız.

 

?Başvuru ya da kayıt işlemleriyle ilgili sorun yaşadığımda kimden yardım alabilirim?

üTüm sorularınızı Uluslararası Öğrenci Ofisi’mize ait admission@ybu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. Sorularınız en kısa sürede cevaplanacaktır.

 

?AYBÜ’nün uluslararası öğrencilere yönelik bursları var mıdır?

üÜniversitemizin sunduğu özel bir burs imkânı bulunmamaktadır.

 

?Yurtdışında yapacağım vize işlemleri nelerdir?

üUluslararası öğrencilerimizin Türkiye'nin dış temsilciliklerine aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat ederek "Eğitim Vizesi" almaları gerekir. Ancak Konsolosluk tarafından ilave belge talep edilebileceği için müracaattan önce ilgili temsilcilikten istenen belgeleri teyit etmeniz faydalı olur.

  • Öğrenim göreceği yükseköğretim kurumundan alacağı kabul mektubu veya eşdeğer bir belge,
  • Geçerli ve uzun süreli pasaport,               
  • Türkiye'deki öğrenimi süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren belge (banka hesabı, burs belgesi vb.),
  • Uyruğa ve karşılıklılığa göre belirlenen vize harcı.

 

?Türkiye’ye gelince yapmam gereken ikamet işlemleri nelerdir?

üÜniversitemize kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerimizin, Türkiye'ye girdikleri tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde ilgili belgelerle birlikte ikamet işlemlerinin yapılabilmesi için Üniversitemizin Uluslararası Öğrenci Ofisi’ne başvurmaları gerekmektedir. Gerekli belgeler ve ilgili açıklamalar için tıklayınız.

İkamet tezkere süresini uzatmak isteyen uluslararası öğrencilerimizin, ikamet tezkeresinde belirtilen süre sona ermeden önce ya da sona ermesinden en geç 15 gün içerisinde Ankara İl Göç                  İdaresi’ne müracaat ederek ikamet sürelerini uzatmaları gerekir.

            Dikkat! İkamet tezkerelerinde silinti ve kazıntı yapılmaması ve ikamet tezkerelerinin kaybedilmesi durumunda derhal Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat edilerek yenisinin alınması                  gerekmektedir

 

?Kalacak yer sorununu nasıl çözebilirim?

üÜniversitemizin bulunduğu yerleşkelere yakın devlet yurtlarından veya özel yurtlardan yararlanabilirsiniz. Bu yurtlara başvuruda bulunulabilmesi için İçişleri Bakanlığından temin edilecek bir T.C. kimlik numarasına sahip olunması gerekmektedir. T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrenciler yurt başvurusunda bulunamamaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün web sayfası (http://yurtkur.gsb.gov.tr/default.aspx) ziyaret edilebilir.

 

?Uluslararası öğrenciler için öğrenim ücretleri ne kadardır?

üÜniversitemizce her yıl öğrenim ücretleri güncellenmekte olup ilgili akademik yılın alım sürecinde söz konusu ücretler Başvuru Kılavuzunda belirtilmektedir. Bu kapsamda güncel bilgiler için web sayfamızda yayımlanan ilgili duyuruların takip edilmesi yararlı olacaktır. Önceki yıllarda programlara göre alınan ücretler için tıklayınız.

 

?Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)’na girmem gerekiyor mu?

üÜniversitemizce YÖS yapılmamaktadır. Başvuru şartları arasında zorunlu olmamakla beraber YÖS puanını gösterir belge sunan adaylar öncelikli değerlendirmeye alınmaktadır.

 

?Sağlık sigortasını nasıl yaptırabilirim?

üUluslararası öğrencilerimizin, Üniversitemize ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren devletin sunduğu genel sağlık sigortası hakkından yararlanabilmeleri için  Sosyal Güvenlik Kurumu’na en geç üç ay içinde yazılı talepte bulunmaları gerekir. Bu talepte bulunmayan uluslararası öğrencilerimize, öğrenim süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmaz.

 

?Derslere başlamam için yabancı dil belgesi gerekiyor mu?

üİngilizce: Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümlere yerleştirilen öğrencilerimizin İngilizce Hazırlık’tan muaf olabilmeleri için İngilizce yeterliklerini gösteren belge ibraz etmeleri gerekir. Belgesi olmayan öğrencilerimiz Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapmış olduğu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS)’na girebilir. Bu sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler İngilizce Hazırlık’tan muaf olurlar. Geçerli belge ve puanlar için aşağıdaki tablo incelenebilir.

https://aybu.edu.tr/ogrenciisleri/contents/images/tablo(1).png

Eğitim dili %30 İngilizce olan bölümlere yerleştirilen öğrencilerimizin ise Türkçe ve İngilizce Hazırlık eğitimi almaları gerekir. Öğrencilerimizin hazırlıktan muaf olabilmeleri için her iki dil için istenilen düzeyde yeterliklerini gösteren belge ibraz etmeleri gerekir. Belgesi olmayan öğrencilerimiz Üniversitemizin ilgili birimlerinin yaptığı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde belge temin edebilirler.

Türkçe: Eğitim dili %100 Türkçe olan bölümlere yerleştirilen öğrencilerimizin ise Türkçe Hazırlık’tan muaf olabilmeleri için Üniversitemiz DİLMER, Yunus Emre Enstitüsü veya YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren merkezlerden son iki yıl içinde aldığı ve Türkçe C1 yeterliklerini gösteren belge ibraz etmeleri gerekir. Belgesi olmayan öğrencilerimiz Üniversitemizin Dil Merkezi (DİLMER) tarafından yapılan Türkçe Muafiyet Sınavı’na girebilir. Bu sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler Türkçe Hazırlık’tan muaf olurlar.

Arapça: Eğitim dili %30 Arapça olan bölümlere yerleştirilen öğrencilerimizin ise Türkçe ve Arapça Hazırlık eğitimi almaları gerekir. Öğrencilerimizin hazırlıktan muaf olabilmeleri için her iki dil için istenilen düzeyde yeterliklerini gösteren belge ibraz etmeleri gerekir. Belgesi olmayan öğrencilerimiz Üniversitemizin ilgili birimlerinin yaptığı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde belge temin edebilirler.

 

?Hangi yerleşkede eğitim göreceğim?

üTercih ettiğiniz bölümlerin yer aldığı yerleşkelerimizi görmek için tıklayınız.

 

?Öğrenci Kimlik Kartı’nı nasıl alabilirim? Bu kimliği kaybedersem tekrar alabilir miyim?

üÜniversitemize kaydı yapılan uluslararası öğrencilerimize, ikamet tezkeresi alındıktan sonra İl Göç İdaresi’nden Yabancı Uyruklu Numarası (99’lu YU No) verilir. Bu numara, Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Ofisi’ne bildirildiğinde ilgili için Öğrenci Kimlik Kartı hazırlanır. Kimliğin kaybedilmesi halinde “Kimlik Kayıp Formu” doldurulup kayıp ücreti ödendikten sonra Uluslararası Öğrenci Ofisimize yeni bir kimlik başvurusunda bulunulabilir.

 

?Uluslararası öğrenciler, değişim programlarından yararlanabilir mi?

üUluslararası öğrencilerimiz de bu kapsamda diğer öğrencilerimizle aynı haklara sahip olup değişim programından yararlanabilir. Ayrıntılar için https://aybu.edu.tr/dib/ linki incelenebilir.

 

?Uluslararası öğrenci olarak farklı bir üniversiteden AYBÜ’ye yatay geçiş yapabilir miyim?

üÜniversitemiz yurt dışından ya da yurt içinden yatay geçiş ile uluslararası öğrenci almamaktadır. Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin, yurtdışından öğrenci alımı kapsamında web sayfamızda yayımlanan ilgili süreçleri izlemesi gerekir.

 

?AYBÜ diplomasının uluslararası geçerliği var mı?

üBologna Süreci'nin bir parçası olarak Üniversitemizde uygulanan Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) sayesinde tüm öğrenciler diğer ülkelerdeki eğitimlerine devam edebilmekte ve ECTS'ye başvuran ülkelerin kabul ettiği diplomaları alabilmektedir.