Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|

Doktora

Teknolojide asıl ilerlemeyi sağlayan malzeme alanında katedilen gelişmelerdir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında türetilen akademik yayınlar, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği gibi mühendislik alanlarının yanı sıra Fizik ve Kimya gibi Doğa Bilimlerini de geçerek, genişletilmiş Bilim Atıf Endeksi- (SCIE) ve Sosyal Bilimler Atıf Endeksi (SSCI) tarafından taranan bilimsel makalelerin % 6,1’ini oluşturmuştur. Bu bulgu Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin toplumumuzda çok önem taşıyan disiplinlerarası bir araştırma ve çalışma alanı olduğuna işaret etmektedir.

Bölümümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin değişimi toplumsal değişim ile paralellik arzetmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği disiplinler arası bir araştırma ve çalışma alanı olduğundan biz bir disiplinlerarası Malzeme Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programlarıı geliştirerek toplumun bu yöndeki yoğun taleplerini karşılıyoruz.

Bölümümüz araştırmalarının güncel örnekleri arasında nanokompozit malzemeler, seramik, termodinamik, gelişmiş malzemeler, katı hal fiziği ve Malzeme Mühendisliğinde disiplinler arası çalışmalar bulunmaktadır.

Yüksek Lisans programlarındaki öğrencilerimizi disiplinlerarası bir yaklaşımla onların havacılık, biyomedikal, otomotiv, kimya, inşaat, elektronik, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinin yanı sıra devlet kurumları ve akademik kurumlar gibi politika yapıcı kurumların endüstriyel ve toplumsal taleplerini karşılayabilecek kapasitede hazırlıyoruz.

Biz öğrencilerimiz için akademi, devlet kuruluşları ve sanayi gibi alanlarda disiplinler arası başarılı kariyer için gerekli temelleri atıyoruz.