Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|

Genel Bilgi

Misyonumuz

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün misyonu mezunlarımıza endüstri, yükseköğretim ve devletin ihtiyaçları doğrultusunda Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında kapsamlı ve çok yönlü bir eğitim sağlamak, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin gelişmiş sahalarında ileri derecede araştırmalarda bulunmak ve disiplinlerarası Metalurji ve Malzeme Mühendisliği toplumunda bütünleştirici ve liderlik rolü üstlenmektir.

 

Visyonumuz

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü eğitim, araştırma ve toplum hizmeti alanlarındaki katkıları aracılığı ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde yüksek atıflı bilimsel yayınları, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında üstün liderlik rolü üstlenme ve toplumun çeşitli kesimlerinden gelmiş olan yüksek nitelikli mezunlar yetiştirme sureti ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında ulusal ve küresel ölçekte faaliyette bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Niçin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği okumalısınız?

Teknolojide asıl ilerlemeyi sağlayan malzeme alanında katedilen gelişmelerdir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında türetilen akademik yayınlar, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği gibi mühendislik alanlarının yanı sıra Fizik ve Kimya gibi Doğa Bilimlerini de geçerek, genişletilmiş Bilim Atıf Endeksi- (SCIE) ve Sosyal Bilimler Atıf Endeksi (SSCI) tarafından taranan bilimsel makalelerin % 6,1’ini oluşturmuştur. Bu bulgu Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin toplumumuzda çok önem taşıyan disiplinlerarası bir araştırma ve çalışma alanı olduğuna işaret etmektedir.

Bölümümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin değişimi toplumsal değişim ile paralellik arzetmektedir. 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği disiplinler arası bir araştırma ve çalışma alanı olduğundan biz bir disiplinlerarası Malzeme Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programlarıı geliştirerek toplumun bu yöndeki yoğun taleplerini karşılıyoruz.

 

Bölümümüz araştırmalarının güncel örnekleri arasında nanokompozit malzemeler, seramik, termodinamik, gelişmiş malzemeler, katı hal fiziği ve Malzeme Mühendisliğinde disiplinler arası çalışmalar bulunmaktadır.

 

Yüksek Lisans programlarındaki öğrencilerimizi disiplinlerarası bir yaklaşımla onların havacılık, biyomedikal, otomotiv, kimya, inşaat, elektronik, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinin yanı sıra devlet kurumları ve akademik kurumlar gibi politika yapıcı kurumların endüstriyel ve toplumsal taleplerini karşılayabilecek kapasitede hazırlıyoruz.

 

Biz öğrencilerimiz için akademi, devlet kuruluşları ve sanayi gibi alanlarda disiplinler arası başarılı kariyer için gerekli temelleri atıyoruz.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde kariyer imkânları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunlarımızın aşağıda listelenmiş sektörlerde mezuniyet sonrası çalışma fırsatı bulmaları beklenmektedir:

Biyomalzemeler

Biyomedikal mühendisliği

Biyomimetik

Biyonanoteknoloji

Elektronik, optik ve manyetik malzemeler

Enerji ve yakıtlar

Fotonik

İmalat

Kompozit malzeme mühendisliği

Malzeme fiziği

Malzeme karakterizasyonu

Malzeme kimyası

Malzeme modellemesi

Malzeme mühendisliği

Malzeme planlaması

Malzeme politikası

Malzeme yönetimi

Malzemeler finansı

Metaller ve alaşımlar

Moleküler mühendisliği

Nanoteknoloji

Opto-elektronik

Polimer mühendisliği

Seramik mühendisliği

Süreç mühendisliği

 

 

 

Our Mission

The mission of the Department of Metallurgical and Materials Engineering is to provide our graduates with a well-rounded materials engineering education in order to meet the needs of industry, academia, and government; to conduct edge-cutting dynamic research at the frontiers of the metallurgical and materials engineering; and to provide an integrating and leadership role to the broad multi-disciplinary metallurgical and materials engineering community.

 

Our Vision

Through its actions in teaching, research, and public service, the Department of Metallurgical and Materials Engineering aims for a national and international presence in metallurgical and  materials engineering as indicated by highly-cited scholarly publications, outstanding leadership in the profession, and the education of a diverse group of highly-qualified graduates.

 

Why study Metallurgical and Materials engineering at the Yildirim Beyazit University?

Metallurgical and  Materials engineering has transformed significantly every aspect of the modern life in our times. Reflecting on this public importance, Metallurgical and  Materials Engineering formed 6.1% of the scientific papers indexed by the Science Citation Index-Expanded (SCIE) and Social Sciences Citation Index (SSCI), surpassing all fields of the engineering including Mechanical Engineering and Computer Engineering as well as all the other basic sciences such as Physics and Chemistry. This finding provides for the fact that metallurgical and  materials engineering an interdisciplinary field with a great public importance in the society.

Our department is involved heavily in the transformation process by the metallurgical and materials engineering.

Metallurgical and Materials engineering is an interdisciplinary field and we are developing an interdisciplinary B.Sc. curriculum in Metallurgical and Materials Engineering to meet the heavy demands from the society in this way.

Examples of our current departmental research include nanocomposites, ceramics, thermodynamics, advanced materials, solid state physics, and interdisciplinary studies in Metallurgical and Materials Engineering.

We are preparing our students in B.Sc. and M.Sc. programs using an interdisciplinary focus to enable them to meet the industrial and societal demand in the fields including aerospace, biomedical, automotive, chemical, construction, electronics, energy, and telecommunication industries as well as the policy making organizations such as the state departments and the academic institutions.

We lay the foundations for successful careers in the interdisciplinary fields such as academia, state organizations, and industry.

 

Careers in Metallurgical and Materials Engineering

Metallurgical and Materials Engineering graduates are expected to find careers in a wide-variety of fields including

Biomaterials

Biomedical engineering

Biomimetics

Bionanotechnology

Ceramic engineering

Composite engineering

Electronic, optical & magnetic materials

Energy and fuels

Manufacturing

Materials characterization

Materials chemistry

Materials finance

Materials management

Materials modeling

Materials physics

Materials planning

Materials Policy

Materials engineering

Metals and alloys

Molecular engineering

Nanotechnology

Opto-electronics

Photonics

Polymer engineering

Process engineering