Matematik
|

About PHYS104 Physics Laboratory II

15.2.2024

Students subject to the 2021/2022 curriculum and before must take the Physics Laboratory II course coded PHYS104. They must take this course from the section opened in Civil Engineering during the add-drop week, to avoid any problems in graduation and to avoid extending their academic year. The responsibility in this regard belongs to the student.

 

2021/2022 yılı ve öncesi müfredatına tâbi olan öğrencilerin  PHYS104 kodlu Fizik Laboratuvar II dersini almak zorundadır. Mezuniyet durumunda sorun yaşamamaları ve öğretim yıllarının uzamaması için ekle çıkar haftasında bu dersi İnşaat Mühendisliğinde açılan şubeden almaları önemle duyurulur. Bu konudaki sorumluluk öğrenciye aittir.