Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|

Protokoller

Üniveristemiz aşağıda yer alan Kütüphaneler ile Protokol imzalamıştır.  Bu protokoller doğrultusunda  akademik personellerimiz aşağıda yer alan Üniversiteler ve Milli Kütüphane'den belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanabilirler. Bunun için  kütüphanelerimizden alacakları '' Protokol Formu'' ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Protokoller

(Yanlızca Akademik Personel için geçerlidir.)

Üniversiteler                          Akademik Personel  Protokol Metni
Ankara Üniversitesi Ödünç Hizmeti  
Bilkent Üniversitesi Ödünç Hizmeti  
Gazi Üniversitesi Ödünç Hizmeti Tıklayınız.
Hacettepe Üniversitesi Ödünç Hizmeti  
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ödünç Hizmeti  
Çankırı Karatekin Üniversitesi Ödünç Hizmeti  
Ahi Evran Üniversitesi Ödünç Hizmeti  
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Merkezi Bilimsel Kütüphanesi Ödünç Hizmeti  
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Ödünç Hizmeti  

Milli Kütüphane ile yapılan Protokol doğrultusunda üniversitemiz mensuplarının (akademik personel, lisans ve lisansüstü öğrenciler) kurum kimlikleriyle üye olmaları gerekmektedir. Böylelikle sunulan tüm imkanlardan yararlanabilirler.