Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|

Personel

Adı Soyadı                   

Görevi

Yerleşke                         

  Dahili         

e-Posta

Halil GÜRBÜZ

Daire Başkanı V.

Esenboğa Külliyesi

15 Temmuz Şehitleri Binası

1235

https://abs.aybu.edu.tr/Home/Login

AYBÜ Bilgi Sistemi Talep Kılavuzu

 

 

 

 

 

 

 

https://abs.aybu.edu.tr/Home/Login

AYBÜ Bilgi Sistemi Talep Kılavuzu

 

 

 

 

 

 

 

 

https://abs.aybu.edu.tr/Home/Login

AYBÜ Bilgi Sistemi Talep Kılavuzu

 

 

 

 

 

 

 

 

https://abs.aybu.edu.tr/Home/Login

AYBÜ Bilgi Sistemi Talep Kılavuzu

 

 

 

 

 

 

 

https://abs.aybu.edu.tr/Home/Login

AYBÜ Bilgi Sistemi Talep Kılavuzu

 

 

 

 

 

 

 

https://abs.aybu.edu.tr/Home/Login

AYBÜ Bilgi Sistemi Talep Kılavuzu

 

 

 

 

 

https://abs.aybu.edu.tr/Home/Login

AYBÜ Bilgi Sistemi Talep Kılavuzu

 

 

 

 

 

 

https://abs.aybu.edu.tr/Home/Login

AYBÜ Bilgi Sistemi Talep Kılavuzu

Afife ARSLANER Büro Personeli /Başkan Sekreteryası 15 Temmuz Şehitleri Binası 1235
Şuayip YÜKSEL Şube Müdürü

Esenboğa Külliyesi

1237

Meryem PINARBAŞI Şube Müdürü 15 Temmuz Şehitleri Binası 1238

İsmail DEMİRTAŞ

Şef

Esenboğa Yerleşkesi

1250

Fatma DURMUŞ

Kütüphaneci

İdari ve Mali İşler

Veri Tabanı Sorumlusu

15 Temmuz Şehitleri Binası

Esenboğa Külliyesi

1240

 Esra ÇALIŞ

Kütüphaneci

Veri Tabanı Sorumlusu

TÜBESS(Tez)

15 Temmuz Şehitleri Binası

1232

Lütfiye KURT

Kütüphaneci

Kataloglama-Ödünç Hizmeti

Açık Erişim Sorumlusu

15 Temmuz Şehitleri Binası 1243

Başak ERYILMAZ

Kütüphaneci

Kataloglama-Ödünç Hizmeti

KİTS (ILL) Sorumlusu

15 Temmuz Şehitleri Binası

1233
Hasan KARADAĞ

Kütüphaneci

Kataloglama-Otomasyon Sorumlusu

15 Temmuz Şehitleri Binası 1246
Büşra ALTUN

Kütüphaneci

Kataloglama-Ödünç Hizmeti

15 Temmuz Şehitleri Binası -
Deniz AYERDEN

Kütüphaneci

Kataloglama-Ödünç Hizmeti 

Esenboğa Külliyesi 1248
Kader ÇELİK

Kütüphaneci

Kataloglama-Ödünç Hizmeti

Esenboğa Külliyesi  1242
Özgür CEYLAN

Kütüphaneci

Kataloglama-Ödünç Hizmeti

Bilkent Yerleşkesi 2093
Zehra KILIÇARSLAN

Kütüphaneci

Kataloglama-Ödünç Hizmeti

Esenboğa Külliyesi 2643
Tubanur BÜYÜKÇOLPAN Araş. Gör. 15 Temmuz Şehitleri Binası 2673
Yağmur Sıla KESKİN Büro Personeli/Kütüphaneci Esenboğa Külliyesi  1231
Sıla İrem YALÇINKAYA Kütüphaneci Esenboğa Külliyesi  1241
Özcan VURAL

Memur

Kütüphane Personeli/Ödünç Hizmeti

Esenboğa Külliyesi  1245
Musaddin TEKER

Memur

Ödünç Hizmeti

Esenboğa Külliyesi 1234
Emin AKYOL

Memur

Engelsiz Birim Sorumlusu

15 Temmuz Şehitleri Binası -
Hidayet MEYDAN Memur Esenboğa Külliyesi 1234
Büşra GÖBÜTOĞLU

 Memur

Ödünç Hizmeti

15 Temmuz Şehitleri Binası 2674
İnsaf ALPAY

Kütüphane Personeli

Ödünç Hizmeti

Bilkent Yerleşkesi 2093
İsmail ŞEN

Kütüphane Personeli (Sürekli işçi)

 

Esenboğa Külliyesi 1244
Fatma YAPAR Kütüphane Personeli (Sürekli işçi 15 Temmuz Şehitleri Binası 1251