Hukuk Fakültesi
|

Birim Kalite Kurulu

 

Prof. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ

Dekan

Doç. Dr. Belkıs VURAL ÇELENK

Dekan Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Maya Ezgi AVCI

Bilim Kalite Kurulu Üyesi

Arş. Gör. Dr. Emine Feyza TİRYAKİOĞLU

Bilim Kalite Kurulu Üyesi

Arş. Gör.Dr. Furkan Güven TAŞTAN

Bilim Kalite Kurulu Üyesi

Arş. Gör. Onur Musab KARAKAŞ

Bilim Kalite Kurulu Üyesi

Dursun Özer ÖZDEMİR

Fakülte Sekreteri