Genel Sekreterlik
|

Görevimiz

* Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli,düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

* Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması,korunması ve saklanmasını sağlamak,

* Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

* Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

* Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

* Rektörlüğün iç ve dış yazışmalarını yürütmek,

* Rektörlüğün protokol,ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

* Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.