Genel Sekreterlik
|

Kamu İdare Kurulu Toplantısı

single

Üniversitemiz ile Yetkili Eğitim Kolu Sendikası olan Eğitim-Bir-Sen 7 No’lu Şube ve Yetkili Sağlık Kolu Sendikası olan Türk Sağlık-Sen Ankara Üniversite Hastaneleri Şubesi arasında 23 Kasım 2023 tarihinde 14.00 – 17.00 saatleri arasında Kamu İdare Kurulu toplantısı yapılmış görüşülen gündem maddeleri ile ilgili olarak çalışmalar yapılması konusunda mutabakata varılmıştır.