Fen Bilimleri Enstitüsü
|

Ders Alma

DERS ALMA

· Ders ekleme ve ders bırakma işlemleri, öğrenciler tarafından lisansüstü akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ÖİBS üzerinden yapılır. Ders ekleme ve bırakma işlemi, öğrencinin kesinleştirmesi ve danışman/tez danışmanının onayından sonra tamamlanmış olur. Öğrenci tarafından kesinleştirilmemiş veya danışman/tez danışmanı tarafından onaylanmamış ders ekleme ve bırakma kayıtları ÖİBS tarafından kabul edilmez.

· Öğrenci, Lisansüstü programlarda 7 adet Ders ve Araştırma Teknikleri ve Etik (Research Methods and Ethics) dersini almalıdır. Mezun oluncaya kadar her dönem, Special Studies dersini de almalıdır. Derslerini tamamlayacağı son dönemde Seminer dersini de almalıdır.

· Yüksek Lisans öğrencisi, Special Studies dersine ek olarak, tezine başladığı dönemden itibaren mezun oluncaya kadar Yüksek Lisans Tezi (MASTER’S THESIS) dersini de almalıdır.

· Doktora öğrencisi, Derslerini tamamlayıp Doktora Yeterlilik sınavına gireceği dönemde Special Studies dersine ek olarak STUDY FOR Ph.D QUALIFYING EXAM dersini de almalıdır.

· Öğrenci Doktora yeterliliği geçtikten sonraki dönem başında (Tez Önerisi sunacağı dönemde) Special Studies dersine ek olarak, Thesis Proposal Study dersini de almalıdır.

· Yine, Doktora tezine başladığı dönemden itibaren mezun oluncaya kadar Special Studies dersine ek olarak, PhD DISSERTATION dersini de almalıdır.

· Öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için en az iki yarıyıl ders alması ve ilgili program için alması gereken tüm dersleri, seminer ve diğer öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamlamış olması gerekir.

· Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisinin dönem projesi aşamasına geçebilmesi için iki yarıyıl ders alması ve ilgili program için alması gereken tüm dersleri (10 seçmeli ders ve her dönem Uzmanlık alan dersi) başarı ile tamamlamış olması gerekir.

· Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın gerektirdiği toplam ders kredisinin en az yarısını kendi programlarından almak zorundadırlar.

· Bir öğrencinin bir yarıyılda en fazla alabileceği ders sayısı beşi geçemez. Seminer, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi bu sayıya dahil değildir.

· Akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından en fazla toplamda iki lisansüstü ders alabilirler.

· Mezun olunmuş bir programda alınmış hiçbir ders başka bir programda yeniden saydırılamaz.

· Bazı Anabilim dallarında zorunlu dersler bulunabilir. Öğrenci, bu tür dersleri Anabilim Dalı Başkanlıklarından öğrenmelidir.

ÖZEL ÖĞRENCİ DERS ALMA

Diğer Enstitülere Kayıtlı Öğrencilerin Enstitümüzden Ders Alması

Enstitümüzün belirlediği tarihlerde

· Online Başvuru yaptıktan sonra

· Öğrenci, üniversitesinden aldığı Yönetim Kurul Kararı, Öğrenci belgesi ve Transkript ile Enstitümüze başvuru yapar.

· Başvuru yapan öğrenciler için Yönetim Kurul Kararı alındıktan sonra derslerin eklenmesi için ÖİDB üst yazı ile gönderilir.

· Dönem sonunda not girişleri yapıldıktan sonra transkriptleri Üniversitelerine bildirilir ve Yönetim Kurulu Kararıyla Kayıt silmeleri yapılır.

Enstitümüze Kayıtlı Öğrencilerin Diğer Enstitülerden Ders Alması

Öğrenci, Enstitümüzden aldığı Yönetim Kurul Kararı, Öğrenci belgesi ve Transkript ile ders alacağı Enstitüye başvuru yapar.