Fen Bilimleri Enstitüsü
|

Genel Bilgi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü, temel mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında yüksek lisans eğitimi vermek, yardımcı olmak ve denetlemek amacıyla kurulmuştur. Yüksek lisans çalışmalarının ana hedefi,  temel kavramları en derin şekilde anlamış ve kendi özel çalışma alanlarında en gelişmiş teknik ve yöntemleri kullanan  mühendisler ve bilim adamları yetiştirmektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü, ulusal ve uluslararası  ihtiyaçlara odaklanmış olmasından dolayı ulusal ve uluslararası bilimsel eğilimleri en güncel şekilde takip etmekte ve öğrencilerimiz en güncel teorik ve uygulama bilgi ve becerileri ile derin ve detaylı bir şekilde donatılmaktadır.

Projeler ve bitirme tezleri, sanayinin doğrudan çözümler sunan çeşitli bilim dalları arasında ortak çalışma ve koordinasyon ile gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz, toplumun güncel ihtiyaçlarına uygun, hayat standartlarını iyileştirmeyi sağlayan ve  çevreye duyarlı araştırma konularını seçmek için teşvik edilmektedir. Bütün akademisyenlerimiz alanlarında son derece uzmandır ve uluslararası alanda  çok önemli yayınlar üretmişlerdir.  Akademisyenlerimiz, tecrübelerini etkili bir şekilde öğrencilerine aktarmayı kendilerine görev edinmiş ve onlara, çalışmalarının değişik aşamalarında en iyi karar alma konusunda, rehberlik  yapmaktadır.