Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
|

Lisans

Genel Bilgi

Fosil yakıt kaynaklarının giderek azalması, enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını, yeni enerji kaynaklarının araştırılmasını, yeni enerji sistemlerin geliştirilmesini ve kullanımının teşvik edilmesini, enerji verimliliği ve enerji konuları ile ilgili pek çok alanda çalışabilecek nitelikli insan yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinler arası bir bölüm olup, enerji kaynakları, enerji politikası, enerji ekonomisi ve bunlarla ilişkili çevresel sorunlarla ilgili olan enerji üretimi, dönüşümü, elektrik sistemleri ve enerji yönetimi (binalar, ulaştırma, sanayi, vb) gibi alanlarda temel mühendislik bilgi ve becerilerini vermeyi amaçlar.

Bu programdan mezun olup, Enerji Sistemleri Mühendisi olan öğrencilerimiz enerjinin üretimi, dağıtımı, enerji planlamasının ve ekonomisinin yanı sıra;

Hidro-elektrik sistemleri ve verimlilik analizleri,

Güneş enerjisi sistemleri üretimi ve analizleri,

Rüzgar enerjisi sistemleri,

Jeotermal enerji,

Nükleer enerji ve nükleer enerji reaktörleri,

Hidrojen Enerjisi

Alternatif enerji sistemlerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi,

gibi konularda da donanımlı olarak yetişmektedir. Mezunlarımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Maden Tetkik Arama (MTA), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Bor Enstitüsü, Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ), Devlet Su İşleri (DSİ) vb. gibi kamu ve özel kuruluşlarda çalışma olanağının yanı sıra yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da benzer kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. 

Misyon

Bölümümüz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin kurumsal misyonunda işaret edilen çerçeveye uygun olarak aşağıdaki misyonu benimsemiştir:

Bölümümüzün misyonu; evrensel değerler ışığında verdiği nitelikli eğitimle bilimsel, kültürel, ahlaki ve etik değerlere saygılı Enerji Sistemleri Mühendisleri yetiştirmek; yaptığı araştırmalar ile bilgi ve teknoloji üreterek toplum yararına sunmak; sahip olduğu girişimcilik ruhuyla ürettiği bilgi ve teknoloji ekseninde insanlık için fayda üretmek; hissettiği sosyal sorumluluk bilinciyle ulusal ve uluslararası düzeyde beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Bölümümüz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Kurumsal Vizyonunda işaret edilen çerçeveye uygun olarak aşağıdaki vizyonu benimsemiştir:

Bölümüzün vizyonu; sunduğu eğitim-öğretim ile Enerji Sistemleri Mühendisleri için iyi bir gelecek inşasına katkı sağlamak, enerji sistemleri alanındaki araştırma ve projeleriyle insanlık adına faydalar üretmek, uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış, akademik, idari ve mali konularda güçlü bir bölüm olmaktır.

Bölüm Tanıtım Videosu