Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Misyon-Vizyon

Misyon

Yurt içinde ve yurt dışında başta Türkçe olmak üzere Osmanlıca ve diğer dünya dillerinden ihtiyaç duyulanları öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak, Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile başta Türkçe olmak üzere diğer dünya dillerinden ihtiyaç duyulanların öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.

Vizyon

Farklı lehçeleri ile geniş bir coğrafyada yaygın olarak kullanılan Türkçe’nin ve ihtiyaç duyulan diğer yabancı dillerin eğitimini vererek öğrencilerimizi ya da kursiyerlerimizi gerek öğrenim hayatlarında gerekse kariyerlerinde daha avantajlı konumda olmalarını sağlamak ve onları uzun vadede daha donanımlı hale getirmek; ihtiyaç duyulan yabancı dil eğitimi ile çok uluslu ortamlarda temsil yeteneğine sahip adayların yetişmesine katkıda bulunmak, verilen Türkçe eğitimi sayesinde Türkçeyi ve Türk kültürünü uluslararası alanda daha da görünür kılmak birimimizin vizyonu olarak belirlemiştir.