Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
|
Slide1

Slide1

3/22/2024

BAP Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerinin yeni uygulaması ve mevzuatı hakkında bilgilendirme toplantısı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin TUTAR' ın sunumuyla yapılmıştır.