Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
|
Slide1

Slide1

6/21/2022

"AYBÜ & Noakhali Bilim ve Teknoloji (NSTU) Bangladeş Akademik ve İdari Kapasite Geliştirme Programı"

Programla katılımcı personelin mevcut mesleki pratiklerinin geliştirilmesi; modern yönetim ve teknoloji odaklı faaliyetlerde gereksinim duyulan uzmanlık faaliyetlerinin bir üst noktaya taşınması amaçlanmaktadır.