Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Senato

ADI SOYADI GÖREVİ TELEFON E-POSTA
Prof. Dr. İbrahim AYDINLI Rektör   ibrahimaydinli@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Arif ANKARALI Rektör Yardımcısı +90 312 906 23 43 aankarali@ybu.edu.tr
       
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR Rektör Yardımcısı    
Prof. Dr. İbrahim AYDINLI İletişim Fakültesi Dekan Vekili   ibrahimaydinli@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Arif ANKARALI Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fak. Dekan Vekili +90 312 906 23 43 aankarali@ybu.edu.tr
Doç. Dr. İhsan TOKTAŞ Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fak. Temsilcisi +90 312 906 22 29 itoktas@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Yılmaz TEZCAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili   ytezcan@ybu.edu.tr
Doç. Dr. Yahya ÖZDOĞAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi +90 312 906 18 95 yozdogan@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Baki YILMAZ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı +90 312 906 18 91 byilmaz@ybu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Canan SAYIN TEMUR Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi  +90 312 903 19 50 csayintemur@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Dekan Vekili    
Doç. Dr. Muhammet Enes KALA İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Temsilcisi +90 312 906 14 68 mekala@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK Hukuk Fakültesi Dekanı +90 312 906 21 36 hbozgeyik@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Yücel ACER Hukuk Fakültesi Temsilcisi  +90 312 906 21 37 yacer@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Hasan OKUYUCU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. Dekanı +90 312 906 23 40 okuyucu@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Muhammed Fatih DEMİRCİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. Temsilcisi     
Prof. Dr. Yılmaz TEZCAN Tıp Fakültesi Dekan Vekili    
Prof. Dr. Önder KAYIGİL Tıp Fakültesi Temsilcisi   okayigil@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Hakkı ODABAŞ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı +90 312 906 17 09 hodabas@ybu.edu.tr
Doç. Dr. Cem KORKUT Siyasal Bilgiler Fakültesi Temsilcisi +90 312 906 17 28 ckorkut@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Filiz AYKENT Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. +90 312 906 19 51 faykent@ybu.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet Fatih ŞENTÜRK Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi +90 312 906 1955 mfsenturk@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL İslami İlimler Fakültesi Dekanı +90 312 906 16 00 munal@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Bülent AKOT İslami İlimler Fakültesi Temsilcisi +90 312 906 1561 bakot@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Yüksel Akay UNVAN İşletme Fakültesi Dekan V.    
Doç. Dr. Hakan DULKADİROĞLU  İşletme Fakültesi Temsilcisi    
Prof. Dr. Veli ÇELİK Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Dekanı +90 312 906 22 01 vlc@ybu.edu.tr
Doç. Dr. Münir ELFARRA Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Temsilcisi +90 312 906 1388 melfarra@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili    
Prof. Dr. Arif ANKARALI Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dek. V.    
Doç. Dr. Ahmet SARITAŞ Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fak. Temsilcisi +90 312 906 25 22 asaritas@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Sadettin ORHAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü +90 312 906 23 41 sadettinorhan@ybu.edu.tr
Doç. Dr. Fatma Elif KILINÇ Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili     
Prof. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU Halk Sağlığı Enstitüsü Müdür Vekili   smho@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Yaşar YİĞİT Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü +90 312 906 16 87 yyigit@ybu.edu.tr
Doç. Dr. İbrahim DEMİR Uluslararası İlişkiler ve Str. Arş. Ens. Müdürü +90 312 906 13 19 demiri@ybu.edu.tr
Doç. Dr. Recep YİĞİT Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü  +90 312 960 18 81 ryigit@ybu.edu.tr
Öğr. Gör. Veliddin ÇİFTÇİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili +90 312 906 18 34 vciftci@ybu.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet SARITAŞ Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO Müdürü +90 312 906 25 22 asaritas@ybu.edu.tr
Doç. Dr. Ertuğrul KARAKAYA Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü +90 312 906 18 35 ekarakaya@ybu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Serbülend ARPA   Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü  +90 312 906 19 64 sarpa@ybu.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Mümin ŞEN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Vekili +90 312 906 18 00 msen@ybu.edu.tr
RAPORTÖR
Bünyamin ÖZTÜRK Genel Sekreter +90 312 906 20 34 bozturk@ybu.edu.tr