Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Metin Doğan İslami İlimler Fakültesini Ziyaret Etti

single

   Stratejik Planda belirlenen hedeflere ulaşmak için atılacak yeni adımlar, alınacak tedbirler, Stratejik Plan’ daki eksenler çerçevesinde tanımlanan görevlerin yerine getirilmesi için devam eden faaliyetlerin gözden geçirilmesi; Stratejik Plan kapsamında hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda yetki ve sorumlulukların tekrar irdelenmesi amacıyla Rektörümüz Prof. Dr. Metin Doğan tarafından düzenlenecek olan akademik birim ziyaretlerinin birincisi  07 Ekim 2013 Perşembe günü İslami İlimler Fakültesi’ nde gerçekleştirildi.

   Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Metin DOĞAN, İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Osman KURT, Genel Sekreter Suat CİHANGİR, Fakülte Bölüm Başkanları ve öğretim üyelerinin katılımıyla genel idari ve akademik konularda bilgi alışverişi yapılarak geniş çaplı bilgilendirme ve istişarelerde bulunulmuştur.