Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Akademik Birimlerin Dikkatine

single

            Stratejik Planda belirlenen hedeflere ulaşmak için atılacak yeni adımlar, alınacak tedbirler, Stratejik Plan’ daki eksenler çerçevesinde tanımlanan görevlerin yerine getirilmesi için devam eden faaliyetlerin gözden geçirilmesi; Stratejik Plan kapsamında hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda yetki ve sorumlulukların tekrar irdelenmesi amacıyla belli periyotlarla önceden haber verilerek akademik birimlere ziyaretlerde bulunacağım. Ayrıca tarafımdan belirlenecek zaman ve yerlerde yapacağım değerlendirme ve istişare toplantılarına bütün öğretim üyelerimizi davet edeceğim. Bu kapsamda ilk ziyaretim 07 Kasım 2013 Perşembe günü saat 10:30’ da Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı’ na olacaktır.

            Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda yapacağım bu ziyaretlerim süreklilik arz edecek olup diğer akademik birim ziyaretlerimin zaman ve yerleri bilahare web sayfamızda yayınlanacaktır. 

Prof. Dr. Metin DOĞAN

Rektör