Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Tarih Bölümü Seminerleri I

single

    Üniversitemiz Tarih Bölümü tarafından 05.11.2013 tarihinde gerçekleştirilen Tarih Semineri'nin konuğu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Altan ÇETİN olmuştur. ''Ortadoğu ve Türkler'' başlıklı seminerde Prof. Çetin tarihsel süreç içerisinde Ortadoğu'daki siyasal gelişmelere değinmiştir. İslam tarihinden günümüze dek Ortadoğu'da meydana gelen çalkalanmalar iç ve dış yönleriyle ele alınmıştır. Konferansta özellikle Avrupa'nın Ortadoğu'ya bakışına geniş yer verilmiştir.