Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Geriatri/Gerontolojim Hemşireliğinin Güçlendirilmesi Projesi Çalıştay Programı

single

    Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun birlikte hazırladığı ‘’Geriatri/Gerontoloji Hemşireliğinin Güçlendirilmesi Projesi Çalıştay Programı’’ 18- 19 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara Gürkent Oteli’nde gerçekleştirilecektir. Çalıştay programında “Geriatri/Gerontoloji hemşireliğinin mevcut durumun incelenmesi ve tanımlanması, rol ve sorumlulukların belirlenmesi, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve hedefler’’ çalışılacaktır. Çalıştay programı sonuçları doğrultusunda ülke genelinde politikalar geliştirilecektir.

Çalıştay programı için tıklayınız...

Çalıştay çalışma grupları için tıklayınız...

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...