Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde ‘’Vergi Yargısında Güncel Gelişmeler’’ Sempozyumu Gerçekleştirildi

single

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğiyle “İdari Yargıdaki Değişim ve Gelişmelere Vergi Yargılaması Özelinde Bakış” konulu Vergi Yargısında Güncel Gelişmeler Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

    Danıştay Başkanı Zeki YİĞİT, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem CANTİMUR,AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU, Danıştay 3. Dairesi Başkanı Hanifi DOĞAN, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Hanefi KESKİN’in teşrifleri ile onurlandırdığı; Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin ATCI, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan ALPEREN, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel DUMAN, Ankara 2 Numaralı Barosu Başkanı Sabri HAFİF, Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Fatih Mustafa OLCAY’ın katılımları ile yargı, akademi, idare ve meslek mensuplarının buluşmasına vesile olan sempozyumda vergi yargılamasının güncel sorunları ele alınmıştır.

Açılış konuşmalarında; Anayasa’nın 73. Maddesiyle hüküm altına alınmış olan verginin yasallığı ve mali güce göre vergilendirme ilkelerinin önemi Danıştay Başkanı Zeki YİĞİT tarafından Vergi Dava Daireleri Kurulu kararlarına atıf yapılarak vurgulanmıştır.

Rektör Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU, katılımcılara üniversitemiz hakkında bilgiler aktardı. Vergi hukuku alanında düzenlenen bu etkinliğin, alanında önemli bir fark yaratacağını belirten KÖSEOĞLU, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Sempozyumun Prof. Dr. Ersan ÖZ başkanlığında gerçekleştirilen birinci oturumunda AYBÜ Hukuk Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Prof. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ, vergi suçlarında etkin pişmanlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi kararı eşliğinde değerlendirmiştir. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Derviş ALTINOK vergi hukukunda ispat ölçüleri, vergi idaresinin ispat külfeti ve bu anlamda gerekçenin önemini ortaya koymuştur. Bu oturumun son sunum sahibi ise Vergi Başmüfettişi Tayfun ÇAKIROĞLU olmuştur. Vergi Denetim Kurulu’nca vergi inceleme raporlarını konu edinen davaların sonuçları, bu davalarda alınan netice ve geri dönüşler ile inceleme süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesini hedefleyen Dava Takip Projesi’ne ilişkin bilgiler ÇAKIROĞLU tarafından aktarılmıştır.

Sempozyumun Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Hanefi KESKİN başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumunda; Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kıdemli Tetkik Hakimi Dr. Yunus Emre YILMAZOĞLU, Bölge İdare Mahkemeleri arasındaki karar aykırılığının giderilmesi isteminin reddine ilişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararlarına yönelik inceleme ve değerlendirmelerinin yanı sıra, temyiz yoluna dair önerilerini paylaşmıştır. Akabinde İstanbul 3. Vergi Mahkemesi Başkanı Mustafa BALCI, “Vergi Yargısında İçtihat Sorunu” başlığı altında içtihat farklılığı örneklerini, içtihat farklılığının sebep ve sakıncalarını, azaltılmasına yönelik önerilerini ortaya koymuştur. Sempozyumun son sunumunu icra eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Selçuk GÜLTEN, muhasebe meslek mensuplarının vergi yargısındaki değişimlere uyumuna ilişkin bilgilerini, mesleki tecrübe ve gözlemlerini aktarmıştır.

 Kapanış konuşmasında AYBÜ Hukuk Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Prof. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ, Sempozyuma katkı sunan MÜSİAD, Vergi Müfettişleri Derneği ve Dijital Yapay Zeka Yazılım Şirketi’ne teşekkür etti. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.