Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi Md. Nazmul ISLAM’ın Yeni Yayınlanan Kitabı ABD'nin Kaliforniya Eyaletinin San Francisco Kentinde Düzenlenen Uluslararası Çalışmalar Derneği'nin (ISA) Yıllık Kongresinde Sergilendi

single

Dr. Öğr. Üyesi Md. Nazmul Islam’ın yeni yayınlanan kitabı "Power of Bonding and Non-Western Emerging Great Powers Engagement: Comparing China and India's Soft Power Strategy in Pakistan" (Lexington: Rowman & Littlefield, New York, 2024), 3-6 Nisan 2024 tarihleri arasında ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde düzenlenen Uluslararası Çalışmalar Derneği'nin (ISA) yıllık kongresinde sergilendi.

Bu kongre, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimleri ve medya çalışmaları alanlarında çalışan akademisyenlerin en büyük toplantısı olan ve araştırma bulgularını sunan 6.000'den fazla katılımcıyı ağırlamıştır. Ayrıca, Dr. Islam'ın kitabı, çok sayıda saygın üniversitenin kütüphanesinde indekslenmiş, kataloglanmış ve referans alınmıştır. Bunlar arasında Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve MIT gibi tanınmış üniversiteler bulunmaktadır.

Bu bilimsel çalışmada Dr. Islam, uluslararası politikada ki devletlerin çoğunlukla işbirlikçi veya zorlayıcı yollarla konumlarını korumaya nasıl çalıştıklarını araştırmıştır. Kitap, yumuşak güç teorisinin ve bunun, devletlerin soyut kaynaklardan yararlanarak ulusal çıkarlarını sürdürmeleri için zorlayıcı ve şiddet içermeyen bir yaklaşım olarak ortaya çıkışının altını çizmektedir. Islam'ın analizi Çin ve Hindistan gibi yeni ortaya çıkan büyük güçlere odaklanmakta ve onların etkilerini genişletmek için yumuşak güç stratejilerini nasıl ustalıkla kullandıklarını göstermektedir. Pakistan, her iki ülkeye de yakınlığı göz önüne alındığında, Çin ve Hindistan'ın yumuşak güç dinamiklerinin incelenmesi açısından uygun bir örnek çalışmadır. ABD'nin yakın zamanda Afganistan'dan çekilmesi, Hindistan ve Çin'in Pakistan'la nasıl ilişki kuracağı ve ABD'nin bıraktığı bölgesel boşluğu nasıl dolduracağı konusunda spekülasyonlara yol açmıştır. Islam, Hindistan ve Çin'in Pakistan'a yönelik yumuşak güç yaklaşımını analiz etmek için Batılı olmayan bakış açılarından yararlanan yeni "Rabıta Gücü" kavramını tanıtırken Joseph S. Nye'nin Yumuşak Güç teorisini eleştirel bir şekilde incelemektedir. Ayrıca kitap, bunların etki alanlarını ve yumuşak güç stratejilerini üç tematik alanda değerlendirmektedir: siyasi, diplomatik katılım ve rabıta gücü (I), kültürel çekicilik ve rabıta gücü (II), ekonomik ortaklıklar ve rabıta gücü (III). Çalışmada, Pakistan'ın Dawn gazetesinde yayınlanan makalelerin içerik analizi ile Pakistan, Hindistan ve Çin'den katılımcılarla birebir röportajlar yapılması da dahil olmak üzere çeşitli araştırma metodolojileri kullanılmaktadır.


Linki: https://rowman.com/ISBN/9781666920994/Power-of-Bonding-and-Non-Western-Emerging-Great-Powers-Engagement-Comparing-China-and-India%E2%80%99s-Soft-Power-Strategy-in-Pakistan