Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

AYBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Buluşmalarında "İktisat ve Maliye Politikalarının Geçmiş 100 Yılı ve Gelecek Vizyonu" Söyleşisi Gerçekleşti

single

 Siyasal Bilgiler Fakültesi buluşmaları kapsamında Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU “İktisat ve Maliye Politikalarının Geçmiş 100 Yılı ve Gelecek Vizyonu” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU geçmişte yapmış olduğu bürokratik görevler ve akademik hayatı boyunca elde ettiği deneyimler ışığında Türkiye’de iktisat ve maliye politikalarının geçmiş 100 yılını değerlendirerek gelecek vizyonuna değindi. Söyleşi; öğretim üyeleri, fakülte öğrencileri ve misafirlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. 

   Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU yapmış olduğu sunumda geçmiş 100 yılda uygulanan iktisat ve maliye politikalarını dönemler itibariyle ele aldı. 12. Kalkınma Planı ve 2024-2026 Orta Vadeli Plan’da yer alan göstergeler ışığında gelecek dönem hakkında öngörülere değindiği sunumuna, kısa bir değerlendirme ve önerilerle son verdi.SAYGILIOĞLU’nun geçmişte yaşamış olduğu bürokratik bazı hatıralarını da sunum sırasında dinleyicilerle paylaşması, katılımcılar tarafından ilgiliyle karşılandı. Sunum soru ve cevaplarla tamamlandı.