Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Rektörümüz Taşkent’te “Yapay Zekanın İş Hayatında Kullanımına İlişkin Hukuki Bir Değerlendirme” Başlıklı Bir Tebliğ Sundu

single

Hocamızın resmi ziyareti kapsamında ‘Yapay Zeka ve Hukuk’ üzerine bir konferans düzenlendi. Rektörümüz bu konferansa, “Yapay Zekanın İş Hayatında Kullanımına İlişkin Hukuki Bir Değerlendirme” başlıklı bir tebliğ ile katkı sundu. Rektörümüz, bu yoğun iş gezisi sırasında bilimsel anlamda bir tebliğ yaptığı ve öğrencilerin İş Hukuku’na olan yoğun ilgisini gördüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.

Rektörümüz, sunduğu tebliğde yapay zekanın, iş hayatında iş ilişkisinin kurulması, sürdürülmesi ve sona erdirilmesinde yaygın olarak kullanıldığına değinmiş ancak bu kullanımın, mevcut haliyle, kişisel veri gizliliği ve ayrımcılık gibi hukuki sorunları da beraberinde getirdiğini belirtmiştir. Buna göre, mevcut düzenlemelerin yapay zeka için yetersiz olduğu ve daha kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu nedenle, tebliğde, yapay zekanın güvenli bir şekilde iş hayatında kullanılabilmesi için hukuki ve teknolojik olarak yeniliklerin gerekliliği vurgulanmaktadır.