Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

AYBÜ Özbekistan'da Geleceğin Diplomatlarını Yetiştiriyor

single

Rektörümüz Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU, Özbekistan’da resmi ziyaretlerde bulunmaya devam etmektedir. Bu ziyaretlerinden birisinde ise, Özbekistan Dışişleri Bakanlığında bağlı olan ve Özbekistan’ın devlet kademelerinde görev alacak diplomatları yetiştirmeyi amaçlayan bir üniversite olan Diplomat Üniversitesi’nde bulundu. Üniversitenin Rektörü Sayın Sodyq Salikhovich SAFOEV, aynı zamanda milletvekili olup Özbekistan Âli Meclisi Senatosu’nda Birinci Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Diplomat Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ikili akademik ilişkilerini ilerletmek için iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği anlaşmasıyla iki üniversite arasındaki öğrenci, akademik personel ve idari personel değişim ve hareketlilik projelerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Yine bu iş birliği anlaşması kapsamında Diplomat Üniversitesi bünyesinde yer alacak bir Türk-Özbek Araştırma Merkezi kurulmasına karar verildi. Ayrıca Özbekistan’da gerçekleşen hukuk reformuna destek olmak da söz konusu anlaşmasının amaçları arasında yer almaktadır.

Bu anlaşmada planlanan bir diğer önemli adım ise, gerek Diplomat Üniversitesi bünyesinde eğitim alan diplomat adayı öğrencilere gerek Diplomat Üniversitesi’ne bağlı olan liselerdeki öğrencilere Türkçe eğitim verilmesidir.

Rektörümüz Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU, Özbekistan’daki diğer paydaş üniversitelerimize ziyaretlerde bulunmaya devam ederken kendisine Türk-Özbek Araştırma Merkezi Müdürü, Üniversitemiz Bilişim Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Samet TATAR eşlik etmektedir.